Nabízíme pomoc a podporu při řešení studijních, osobních a vztahových problémů, poskytování služeb krizové intervence (osobní, telefonické, prostřednictvím e-mailu) a další služby. Poskytujeme rovněž emoční poradenství, jenž je poskytováno zájemcům o tuto službu z řad cílových skupin, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, či řeší akutní či aktuální sociální či psychický problém.  Tyto osoby nejsou schopny samy řešit takto vzniklou nepříznivou sociální situaci či akutní sociální problém. Nabídka psychologického a emočního poradenství v rámci Poradenského centra vychází ze zpracované koncepce a metodik.

Cílové skupiny, kterým jsou služby určeny
•    uchazeči o studium
•    studenti SU
•    absolventi SU
•    zaměstnanci SU

Dokumenty

Psychologické konzultace a služby v oblasti emočního poradenství je možno využít v úterý 16:00 - 19:00 hod. dle individuální

(telefonické nebo e-mailové) domluvy v prostorách Poradenského centra na ulici Olbrichova 625/25
(bezbariérový přístup ze dvora výtahem, 1. poschodí).

Koordinátr centra: Hana Vojníková
Telefonický kontakt: +420 553 684 815
E-mailový kontakt: hana.vojnikova@slu.cz

Psycholog: Mgr. Bohdan Chodura
Telefonický kontakt: +420 553 684 817
E-mailový kontakt: BChodura@vez.opa.justice.cz

Služby Poradenského centra jsou pro cílové skupiny bezplatné.