Nabízíme pomoc a podporu při řešení studijních, osobních a vztahových problémů, poskytování služeb krizové intervence (osobní, telefonické, prostřednictvím e-mailu) a další služby.

Cílové skupiny, kterým jsou služby určeny
•    uchazeči o studium
•    studenti
•    absolventi SU
•    zaměstnanci SU

Psychologické konzultace a služby je možno využít v úterý 16:00 - 19:00 hod. dle individuální (telefonické nebo e-mailové) domluvy
v prostorách Poradenského centra na ulici Olbrichova 625/25, bezbariérový přístup ze dvora výtahem, 1. poschodí.

Koordinátr centra: Hana Vojníková
Telefonický kontakt: +420 553 684 815
E-mailový kontakt: hana.vojnikova@slu.cz

Psycholog: Mgr. Bohdan Chodura
Telefonický kontakt: +420 553 684 817
E-mailový kontakt: BChodura@vez.opa.justice.cz

Služby Poradenského centra jsou pro cílové skupiny bezplatné a anonymní.