objekt je přístupný

Kontaktní informace

Přístupová trasa

Nejvhodnější a nejbližší přístupová trasa pro pěší vede z ulice Olbrichová. Zastávky MHD Olbrichová D a Olbrichová Z. Nutno počítat s proměnlivými kombinovanými příčnými a podélnými sklony přístupové cesty, chodníku, nejen před objektem. Pochozí plocha před vstupem je bez poruch povrchu. Nutno dbát na příliš velký sklon před vstupem, vstupní bránou do objektu. 
přístup 1 přístup 1
přístup 2 přístup 2

Hlavní vstup

Hlavní vstup do budovy je bezbariérový. Pochozí plochu před vstupem tvoří betonová, zámková dlažba s kombinovanými sklony do 1,7%.  Před vstupními dveřmi je v pochozí ploše zapuštěn pororošt. Vstupní dveře do objektu jsou dvoukřídlé, šířka hlavního křídla 90 cm, šířka vedlejšího křídla 50 cm, výška prahu 2 cm, otevírání mechanické směrem ven. Zvonková signalizace chybí. 
hlavní vstup hlavní vstup
hlavní vstup hlavní vstup

Interiér

Interiér je přístupný celý. V časti interiéru je možno vytvořit samostatnou část díky posuvné dřevěné stěně. V interiéru se nachází Pult / Bar, výška pultu je 100 cm, dále šatny ŽENY & MUŽI, vybavené toaletou a sprchovým koutem. Sprchové kouty jsou vanového stylu, tj. výšková bariéra cca 100 mm. Manipulační prostory v celém interiéru jsou dostatečné. Průchody jsou široké < 80 cm. V interiéru jsou jednokřídlé i dvoukřídlé, hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 60 cm, otevíraní mechanické směrem ven i dovnitř. Prahy 0 cm.  
interiér interiér
interiér interiér
interiér interiér

Upravené WC

(Specifikace, parametry a vybavenost upravené WC jsou brané z pohledu vstupu): Upravené WC je součástí oddělení WC ženy. Vstupní dveře do předsíně upraveného WC jsou jednokřídlé šířka 80 cm, otevíraní mechanické ven, přímo proti hlavnímu vstupu. Označení dveří piktogramem nechybí. Kabina je přes předsíň volně přístupná. Dveře do kabiny jsou jednokřídlé, šířka 90 cm, otevírání směrem z kabiny, madlo na dveřích uvnitř ve výšce 80 cm od podlahy. Označení piktogramem nechybí. Rozměry kabiny splňují normu danou vyhláškou č. 398/2009 Sb. Přístup k WC míse je zleva, manipulační prostor pro invalidní vozík vedle WC mísy je dostatečný (>80 cm) a volný. Toaleta je u WC mísy vybavená jedním sklopným vlevo, jedním pevným madlem vpravo. Výška madla ve vodorovném stavu max. 80 cm. Upravené WC je vybavené umyvadlem s výškou max. 80 cm s dostatečným podjezdem pod umyvadlem (20 cm) pákovou baterií s výškou od podlahy 100 cm. V celém objektu jsou taktéž k dispozici běžné toalety (WC).

Poznámka:  V současné době probíhá realizace SOS signalizace. V době našeho mapování objektu probíhala příprava elektroinstalace.

WC 1 WC 1
WC 2 WC 2

Parkování

K dispozici jsou 2 vyhrazené parkovací stání přímo u vedlejšího vstupu vedle nájezdové rampy.
Parkování Parkování