Zlatá medaile SU

1998 Dr. Peter Niesner / velvyslanec Rakouska v ČR / prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. / první rektor Slezské univerzity • 1999 Ing. Jiří Hanzelka / cestovatel / Ing. Miroslav Zikmund / cestovatel / prof. dr. Theodor Berchem / rektor Julius-Maximilians-Universität Würzburg / papež Jan Pavel II. / Vatikán • 2001 Masarykova univerzita Brno / prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. / pedagog Masarykovy univerzity Brno / prof. dr. hab. Wiesław Lesiuk / ředitel, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Ślaşki Opole / prof. Arnošt Parsch / pedagog JAMU Brno / prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. / předseda Akademie věd ČR / Zdeněk Kolářský / akademický sochař / prof. JUDr. František Vencovský / pedagog Vysoké školy ekonomické v Praze • 2002 prof. dr. hab. Stanislav Nicieja / rektor, Uniwersytet Opolski w Opolu / prof. dr. hab. Jan Wojtyla / rektor, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach • 2003 prof. RNDr. Jaroslav Koutecký, DrSc. / Freie Universität Berlin / prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. / ředitel MÚ SU • 2005 prof. Ing. Vítězslav Balhar, CSc. / pedagog OPF SU / prof. dr hab. Stanisław Senft / Uniwersytet Opolski • 2006 JUDr. Ing. Josef Byrtus, dr. h. c. / generální konzul České republiky v Katovicích / prof. dr hab. Janusz Janeczek / rektor, Uniwersytet Śląski, Katowice / prof. dr hab. Florian Kużnik / rektor, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach • 2007 prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. / děkan, FPF SU • 2009 prof. dr hab. Michał Lis / Uniwersytet Opolski • 2010 doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. / pedagog FPF SU / prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. / archeolog, Masarykova univerzita v Brně • 2011 prof. RNDr. Libor Pátý, CSc. / Karlova univerzita v Praze / prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. / pedagog OPF SU / prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. / děkan FPF SU • 2014 RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. / pedagog OPF SU / doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. / pedagog OPF SU • 2015 prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. / emeritní rektor a pedagog SU • 2016 PhDr. Artur Sommer / pedagog FPF SU / doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. / pedagožka FPF SU / • 2017 Ing. Jaroslav Kania / dlouholetý kvestor Slezské univerzity v Opavě • 2018 prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. - in memoriam / historik a pedagog FVP SU / prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c. / fotograf a pedagog FPF SU / doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. /pedagog FPF SU / PhDr. Karel Müller /ředitel Zemského archivu v Opavě/Stříbrná medaile SU

1994 doc. Arnošt Parsch / pedagog JAMU Brno • 1995 prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. / rektor Univerzity Palackého Olomouc / prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. / rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava • 1997 PhDr. Josef Beneš / muzeolog • 2000 doc. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc. / děkan OPF SU • 2001 doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc. / pedagog SU / prof. Ing. Vítězslav Balhar, CSc. / pedagog SU / • 2001 prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. / pedagog Ostravské univerzity / prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. / pedagog Univerzity Karlovy Praha / RNDr. Pavel Krejčí / přednosta Okresního úřadu Opava / Lubomír Kuzník / starosta města Karviná / doc. MUDr. Jaroslava Moserová / předsedkyně České komise pro UNESCO, prezidentka generální konference UNESCO / doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc. / primátor města Opavy / doc. JUDr. Petr Pithart / předseda horní komory Parlamentu ČR / Karol Siwek / přednosta Okresního úřadu Karviná / Matice slezská / doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. / pedagog SU / doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. / pedagog SU / prof. MUDr. Milan Adam, DrSc. / vědec a pedagog, Revmatologický ústav Praha / doc. RNDr. Dalibor Fronček, CSc. Ph.D. / pedagog, VŠB – Technická univerzita Ostrava / Ing. Ladislav Kupčík / pracovník Zeměměřičského katastrálního inspektorátu Opava / RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. / ředitel Vyšší sociálně-pedagogické a teologické školy v Praze • 2003 doc. Ing. Tibor Paulík / děkan OPF SU • 2004 Ing. Zbyněk Stanjura / primátor statutárního města Opavy / město Krnov • 2006 Mons. František Václav Lobkowicz / O. Praem., sídelní biskup ostravsko-opavský / Ing. František Peringer / člen přípravného výboru pro vznik SU / PhDr. Artur Sommer / SU, zakladatel Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity / doc. Mgr. Jindřich Štreit / pedagog ITF FPF SU / prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. / děkan FPF SU • 2007 Ing. Břetislav Tůma / ředitel společnosti Ferram / PhDr. Jaromír Kalus / ředitel Slezského zemského muzea • 2008 doc. RNDr. František Koliba, CSc. / prorektor, pedagog OPF SU / Ing. Jaromír Sýkora, CSc. / pedagog MÚ SU / Uwe Stiemke / Hermann-Niermann-Stiftung, Německo / prof. PhDr. Zdeněk Masařík, CSc. / pedagog FPF SU / doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D. / pedagog OPF SU / doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. / pedagožka FPF SU / prof. Ing. František Němec, PhD. / pedagog OPF SU / prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. / pedagog OPF SU / Rakouská kulturní společnost / Praha / Christine Dollinger / nejvyšší kulturní poradkyně rakouského velvyslanectví v Praze • 2009 prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. / pedagog FPF SU / doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. / pedagožka FPF SU / prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. / pedagog FPF SU / Vojtěch Bartek / odborný asistent FPF SU • 2010 doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. / Masarykova univerzita v Brně / prof. Dr. Ali Akdemir / rektor, Çanakkale Onsekiz Mart University / prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. / pedagog FPF SU / statutární město Karviná / Karviná / Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. / pedagog FPF SU / RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. / pedagog OPF SU / Mgr. Jaroslav Petrů / ředitel, Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky • 2011 prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. / Masarykova univerzita v Brně / prof. PhDr. Vladimír Birgus / vedoucí ITF, FPF SU / RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. / pedagog FPF SU / doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. / pedagog FPF SU / doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. / pedagožka FPF SU • 2012 prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. / hostující profesor MÚ SU • 2013 Mgr. Ivan Adamec / starosta Trutnova / prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. / pedagog FVP SU / doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. / pedagožka FVP SU / prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. / děkan Fakulty veřejné správy, Univerzita Jozefa Šafárika v Košicích / prof. PhDr. Vladimír Wolf / FVP SU • 2014 prof. dr hab. Bogusław Gediga / emeritní doktor Institutu archeologie a etnologie Polské Akademie věd ve Vratislavi / Ing. Vlastimil Kočvara / Matice Slezská / plk. Ing. Radovan Krygel / vedoucí územního odboru PČR Opava / Ivan Augustin / zaměstnanec SU / • 2015 prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. / FF UJEP Ústí nad Labem / MUDr. Ladislav Václavec, MBA / ředitel Slezské nemocnice v Opavě • 2017 Ing. Miroslava Heczková, Ph.D. / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné/  • 2018 doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. / MU SU v Opavě / prof. RNDr. Ĺubomír Snoha, DSc. DrSc. / Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica / Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. / FVP SU v Opavě /  • 2019 prof. RNDr.Dan Gawrecki, CS.c / bývalý pedagog UHV FPF SU / Jiřina Böhmová / pracovnice MU SU / Hana Černínová /pracovnice UI FPF SU / doc. Ing. Halina Starzycná, Ph.D. / pedagožka  OPF SU / RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. /pedagožka FPF SU / Ing. Dominik Vymětal, DrCs. / pedagog  OPF SU /Bronzová medaile SU

1997 Masarykova univerzita v Brně / Hermann-Niermann-Stiftung Düsseldorf / prof. Dr. Med. Dr. Phil. Gundolf Keil / Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg / prof. Dr. Gert H. Müller / Univerzita Heidelberg • 1998 Gerhard-Möbus Institut für Schlesienforschung an der Universität Würzburg e. V. • 2000 PhDr. Artur Sommer / pedagog SU / Vojtěch Bartek / odborný asistent SU / Bc. Piotr Szymon / student SU / prof. PhDr. Vladimír Birgus / vedoucí ITF, FPF SU • 2001 Ing. Milan Brzý / absolvent SU / PhDr. Marie Gawrecká, CSc. / pedagožka SU / PhDr. Vratislav Janák, CSc. / pedagog SU / Ing. Jaroslav Kania / kvestor SU / RNDr. Lubomír Klapka, CSc. / pedagog SU / PhDr. Pavel Kolář, CSc. / pedagog SU / doc. RNDr. Olga Krupková, DrSc. / pedagožka SU / doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. / pedagog SU / prof. RNDr. Jaroslav Ramík / pedagog SU / doc. PhDr. Josef Skácel, DrSc. / pedagog SU / doc. PhDr. Jan Steiner, CSc. / pedagog SU / Ing. Ivana Střondalová / absolventka SU / Ing. Jiří Šťastný / pedagog SU / Dr. Ing. Jiří Staněk / finančně-správní ředitel Massag Bílovec / prof. Ing. Arnošt Hönig, DrSc. / pedagog, Vysoké učení technické Brno / prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. / pedagog, Univerzita Karlova Praha / prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc. / pedagog, Vysoké učení technické Brno / Ing. Tomáš Kopřiva / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Vítězslav Dostál / cestovatel • 2006 doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. / pedagog SU • 2008 RNDr. Gabriel Török, Ph.D. / pedagog FPF SU / Ing. Hana Šimečková / zaměstnankyně SU / Ivan Augustin / zaměstnanec SU • 2009 Zuzana Bergrová / zaměstnankyně FPF SU / Jiřina Böhmová / zaměstnankyně MÚ SU / Hana Černínová / zaměstnankyně FPF SU / doc. Ing. Marie Godulová, CSc. / pedagožka OPF SU / PaedDr. Libuše Hozová / pedagožka MÚ SU / prof. Ing. Dušan Marček, CSc. / pedagog FPF SU / PhDr. Libor Martinek, Ph.D. / pedagog FPF SU / Anna Sotolářová / studentka SU / Ing. Karel Varmuža / zaměstnanec OPF SU • 2010 prof. Keiki Fujita / Oberlin University, Tokyo / prof. Dr. Murat Kasimoğlu / Çanakkale Onsekiz Mart University / prof. Dr. Dinçay Köksal / Çanakkale Onsekiz Mart University / doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. / OPF SU / doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. / OPF SU / doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. / FVP SU / RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. / FPF SU / RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. / pedagožka FPF SU / PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. / pedagog OPF SU / PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D. / pedagožka FPF SU / RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. / pedagog MÚ SU / Ing. Alena Valicová / zaměstnankyně OPF SU / Ing. Jana Šindlerová / zaměstnankyně MÚ SU / Mgr. Ondřej Šinderbal / absolvent FPF SU • 2011 prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. / pedagog FVP SU / Ing. Josef Botlík / pedagog OPF SU / doc. Ing. Miloslav Konečný, CSc. / pedagog OPF SU / Mgr. Jorga Kunčíková / zaměstnankyně FPF SU / doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D. / pedagožka FVP SU / PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. / pedagožka FVP SU / PhDr. Jiří Sedláček / pedagog FVP SU / doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. / pedagog MÚ SU / Jarolím Skřejpek /   zaměstnanec FPF SU / doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. / pedagožka OPF SU / Jiří Škrabal / zaměstnanec SU / Marie Trunčíková / zaměstnankyně SU / Ing. Ivo Veselý / pedagog OPF SU / PhDr. Petr Vojtal / pedagog FPF SU / doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. / pedagog FPF SU • 2012 PhDr. Vladimír Goš, CSc. / pedagog FPF SU • 2013 Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. / pedagožka FVP SU / doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. / pedagog FVP SU / PhDr. Věra Juříčková, Ph.D. / pedagožka FVP SU / doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D. / pedagog FVP SU / Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. / pedagožka FVP SU / doc. MUDr. Rudolf Michalský, CSc. / pedagog FVP SU / PhDr. Vladimír Pfeffer, Ph.D. / pedagog FPF SU / doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc. / pedagog FVP SU • 2014 Bc. Nikola Karlíčková / absolventka FVP SU / Věra Matoušková / zaměstnankyně MÚ SU / JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. / pedagožka OPF SU / doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. / pedagožka OPF SU / Ing. Dominik Vymětal, DrSc. / pedagog OPF SU • 2015 Zuzana Kubíková / studentka FVP SU / prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. / pedagožka FVP SU / doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc. / pedagog FVP SU / prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., DSc. / pedagog FPF SU • 2018 Bc. Klára Kostřibová /FVP SU v Opavě/ MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. /FVP SU v Opavě/ MUDr. Hugo Přibyl, Ph.D. /FVP SU v Opavě/ MUDr. Igor Satinský, Ph.D. /FVP SU v Opavě/ MUDr. Jindřich Šajnar, CSc. /FVP SU v Opavě/ Mgr. Bc. Jarmila Lavičková /výukové středisko FVP v Trutnově/ Mgr. Zuzana Tichá /vedoucí Univerzitní knihovny SU v Opavě/ Ing. Josef Vícha /tajemník FVP SU v Opavě/ Simona Kotrbancová /výukové středisko FVP v Táboře/ • 2019  RNDr. Zdeněk Frank, Ph.D. / pedagog FVP SU / doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. / pedagog MU SU / doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D. / pedagog MU SU / Ing. Jan Melecký, Ph.D. / pedagog MU SU / Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. / pedagog FVP SU / Mgr. Aleš Ryšavý / pracovník MU SU / Markéta Čuboková / pracovnice rektorátu /Držitelé medailí Silesia docta et culta Slezské univerzity v Opavě

2013 prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. • 2014 PhDr. Marcel Chládek, MBA • 2015 prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. • 2016 doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. / akad. sochař Zdeněk Kolářský / prof. Ing. Emanuel Ondráček, DrSc. / Ing. Vasil Magliona / doc. RNDr. Jan Mrázek, CSc. / Ing. Jiří Staněk / Mgr. Jaromír Šimánek / JUDr. Dagmar Burešová / prof. RNDr. Libor Pátý, CSc. / RNDr. Přemysl Záškodný, CSc. / doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. / Ing. Jindřich Hruška / prof. RNDr. Jaroslav Hubáček, CSc. / prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. / Ing. František Peringer, MBA / prof. RNDr. Dalibor Fronček, CSc., Ph.D. • 2017 prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. / prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. 2018 prof. dr hab. Janusz Janeczek / prof. dr hab. Wiesław Banyś / prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk / prof. PhDr. Rudolf Žáček, Ph.D. / prof. PhDr. Vladimír Wolf • 2021 prof. PhDr. Vladimír Birgus / prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.