Grantové komise SGF součástí

Členové Grantové komise SGF FPF SU:

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., ÚCJ - předsedkyně

PhDr. Diana Adamová, Ph.D.

RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., ÚHV

doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

PhDr. Petr Vojtal


Členové Grantové komise SGF FVP SU:

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. - předsedkyně

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

doc. PhDr. Anna Václavíková, CSC.

 

Členové Grantové komise SGF MÚ SU:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. - předseda

doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.


Členové Grantové komise SGF OPF SU:

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. - předsedkyně

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.