Interní grantová soutěž v letech 2011 - 2015

 Interní grantová soutěž na rok 2015

Projekty přijaté k řešení v roce 2015

Rozhodnutí rektora č. 18/2014 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2015 + I. změny a doplnění

Formuláře:


Projekty přijaté k řešení na rok 2014

Směrnice rektora č. 20/2013 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2014

Směrnice rektora č. 19/2013 Pravidla Interní grantové soutěže na SU v Opavě + I. změny a doplnění

 

Projekty přijaté k řešení na rok 2013

Směrnice rektora č. 12/2012 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2013

 

Projekty přijaté k řešení na rok 2012

Směrnice rektora č. 19/2011 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2012

 

Projekty přijaté k řešení na rok 2011

Směrnice rektora č. 9/2010 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2011

 

Projekty přijaté k řešení na rok 2010

Směrnice rektora č. 10/2009 K Vyhlášení Interní grantové soutěže na SU v Opavě na rok 2010

Směrnice rektora č. 8/2009 Pravidla Interní grantové soutěže na SU v Opavě