Rada Interního grantového systému

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. - předseda, prorektor pro vědu a zahraniční styky

  Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr. h. c. (FPF)

  Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (FPF)

  Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. (FPF)

  Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. (FVP)

  Doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (FVP)

  PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. (FVP)

  Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (OPF)

  Doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph. D. (OPF)

  Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (OPF)

  Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc. (MÚ)