Etická komise Slezské univerzity v Opavě je zřízena v souladu s čl. 14 odst. 3 Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a  s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě.

Etická komise projednává:

  • obecné a konkrétní otázky z oblasti etiky vědecké, umělecké a pedagogické práce
  • podání, podněty a stížnosti zaměstnanců a studentů univerzity, která souvisejí s porušením Etického kodexu ze strany zaměstnanců a studentů univerzity a výjimečně i taková podání jiných stran

Složení

Předseda
prof. RNDr.  Lubomír Snoha,  DrSc.lubomir.snoha@umb.sk
doc. PhDr.  Marie Gawrecká,  CSc.

marie.gawrecka@seznam.cz