doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

Email: jiri.kovar@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

docent

Fyzikální ústav

Fyzikální ústav

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 281

Místnost