prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Email: rudolf.zacek@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Útvar děkana

profesor

Fakulta veřejných politik v Opavě

Správa fakulty FVP

Útvar děkana

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 141