Telefonní kontakty

01

+420 553 684 141

Místnost

01

C-407

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Email: rudolf.zacek@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Sekretariát děkana

profesor

Fakulta veřejných politik v Opavě

Děkanát

Sekretariát děkana