Telefonní kontakty

01

+420 596 398 348

02

+420 553 684 131

03

+420 553 684 623

Místnost

01

R-213

02

A-A201

03

C-415

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Email: pavel.tuleja@fvp.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav veřejné správy a sociální politiky

docent

Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a sociální politiky