Telefonní kontakty

01

+420 596 398 213

02

+420 553 684 668

Místnost

01

A-A335

02

R-305

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Email: stavarek@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

profesor

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví