25.06.
Tradiční dny prevence proběhnout na Horním náměstí v Opavě dne 25. června 2019.
11.04.
Dne 11. dubna 2019 se uskuteční Mezinárodní vědecká a odborná konference.

14.02.
Ústav ošetřovatelství Vás zve na Den pracovních příležitostí pro studenty oboru Všeobecná sestra.
25.01.
Dne 25. ledna 2019 proběhne v 10:00 hod. mezinárodní odborný workshop.
25.01.
Dne 25. ledna 2018 se uskuteční na Fakultě veřejných politik v Opavě Den otevřených dveří.

22.01.
Dne 22. ledna 2019 proběhne v 9:00 hod. v učebně č. 203 kurz pro zpracování empirických dat.
21.01.
Dne 21. ledna 2019 se uskuteční setkání se zástupci středních škol.
18.12.
Setkání se bude konat dne 18. 12. 2018 od 13.00 hod. v prostorách fakulty.

11.12.
Výstava bude probíhat ve dnech 11. 12. 2018–20. 12. 2018.
06.12.
Tematický workshop je jedním z výstupů projektu ISIP s názvem Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě, jehož označení je 24/ISIP/2016.
04.12.
Dne 4. prosince 2018 ve 14.00 hodin se uskuteční workshop v rámci projektu Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst.

30.11.

Zástupci Fakulty veřejných politik v Opavě budou prezentovat ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2018 jednotlivé obory na veletrhu STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK, který se uskuteční na výstavišti Černá louka v Ostravě.

29.11.

Den prevence se bude konat 29. listopadu 2018 v obchodním centru Breda & Weinstein od 9 - 17 hodin. 

Návštěvnici mohou bezplatně využít měření krevního tlaku a pulzu, zjištění krevní skupiny a cukru, opilecké brýle, hodnocení BMI nebo ukázku první pomoci.

28.11.

Workshop k významnému životnímu jubileu prof. Dušana Uhlíře. Pořádá Ústav historických věd.


28. listopadu 2018, Schösslerův salonek, Obecní dům, Ostrožná 46, Opava

•    Jakou perspektivu nabízela modernímu občanu napoleonská a ponapoleonská Evropa? Byla tato Evropa jednotná nebo rozdělená?
•    Které osobnosti, události či fenomény přispěly na prahu zrození moderní doby k formování obrazu moderního Evropana?
•    Má idea evropské identity své kořeny ve vizích napoleonské či ponapoleonské Evropy?

Těmto a dalším otázkám se bude věnovat mezinárodní workshop organizovaný Ústavem historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě dne 28. listopadu 2018 u příležitosti významného životního jubilea emeritního profesora Dušana Uhlíře, autora mimo jiné nedávno vydané publikace Čas kongresů a tajných společností, která mapuje jeho dlouhodobý badatelský zájem v oblasti evropských dějin první poloviny 19. století.


22.11.

V rámci cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín" pořádá Ústav pedagogických a psychologických věd přednášku na téma Drogová problematika na Opavsku. Přednáška se koná ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 9.45 hod., místnost C308. 

21.11.
Dne 21. 11. 2018 se uskuteční přednáška z cyklu Pohledy do praxe III. Projekt Objevuj a motivuj představí jeho realizátorky Petra Štenclová, DiS. a Jitka Turčínková, pedagožky předškolního klubu ve Vítkově, Centrum inkluze o.p.s., Vítkov. Přednáška se uskuteční od 9.45 hod. v učebně C310.
20.11.

V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční modul pro pedagogické pracovníky.


20.11.

Kurz pro potencionální tvůrce kurzů či akademické pracovníky v prostředí LMS Moodle zaměřený na demonstraci a praktické procvičení základních dovedností a postupů tvůrce či vyučujícího v kurzu. Určeno padagogickým pracovníkům.

19.11.

V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční modul pro pedagogické pracovníky.

19.11.

V rámci řešení projektu NAKI II „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice“ Ministerstva kultury ČR proběhne workshop pořádaný Slezským zemským muzeem a Fakultou veřejných politik v Opavě. Workshop na téma TRADIČNÍ A NOVÉ MENŠINY VE SLEZSKU OD ROKU 1945 se uskuteční dne 19. listopadu 2018 od 10 hodin v budově Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14.13.11.

Využití nástrojů MS-Office, Office 365 a jiného kancelářského software včetně síťových zdrojů ve výuce a akademické práci s možnou demonstrací hardwarových pomůcek. Doporučení ke koncepci a tvorbě materiálů, doporučení k použití při vedení výuky a doporučení při použití při tvorbě LMS kurzů. Určeno administrativním pracovníkům. Kurz se uskuteční v učebně č. 201.

09.11.

V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční modul pro pedagogické pracovníky na Základní škole, Ostrava - Stará Bělá.

08.11.

První přednáška v rámci 17. ročníku cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín". Tématem přednášky PhDr. Hany Buršové bude Pěstounská péče na přechodnou dobu.

Přednáška se uskuteční 8. 11. 2018 od 9.45 hod. v místnosti C205.


06.11.
Cyklus konferencí s názvem Média / dějiny / společnost a podtitulem Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme? (Manipulace, propaganda a rozhodování napříč soudobými/ novodobými dějinami) usiluje o posouzení výše uvedených skutečností a poskytnutí prostoru k široké diskusi tvůrců (producentů, scenáristů, režisérů, historiků) i představitelů cílových skupin (učitelů dějepisu, studentů, veřejnosti) k dané problematice. V roce 2018 bude konference zaměřena především na téma obrazu historických událostí v hraném filmu a beletrii a na téma manipulace hraným filmem, zejména filmem dle skutečných událostí, vytvářejícím iluzi historické rekonstrukce reality.
02.11.

V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční modul pro pedagogické pracovníky na ZŠ v Třemešné.

30.10.

Konference se koná v prostorách FVP SU v Opavě, Bezručovo nám. 14, Opava, posluchárna C308.


29.10.

Dne 29. října 2018 proběhne zasedání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice.

23.10.

V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční modul pro pedagogické pracovníky na Základní škole a Mateřské škole Staré Město.

19.10.

V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční workshopy.


18.10.

Veletrh vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 18. října 2018 v obchodním centru Breda & Weinstein. Fakultu veřejných politik v Opavě budou zastupovat na veletrhu studenti jednotlivých oborů, kteří budou odpovídat na dotazy návštěvníků.

15.10.

V rámci Edukačního centra Ústavu ošetřovatelství proběhne poradenství pro veřejnost na téma Prevence rakoviny prsu, děložního čípku, varlat - aneb co můžu pro sebe udělat a proč je důležité přijít včas a to od 15:30 do 17:30 na Fakultě veřejných politik v Opavě.

12.10.

Workshop věnovaný problematice suicidality „SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA“: prevence, intervence a péče o pozůstalé, který se bude konat dne 12. 10. 2018 v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Spoluorganizátorem tohoto workshopu je Asociace poradců pro pozůstalé.

Akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.


10.10.

V rámci Edukačního centra Ústavu ošetřovatelství proběhne poradenství pro veřejnost na téma Pečování o nemocného s psychózou v domácím prostředí a to od 15:30 do 17:30 na Fakultě veřejných politik v Opavě.

10.10.
Dovolujeme si Vás pozvat na promoce absolventů FVP SU, které se uskuteční pro všechny obory dne 10. 10. 2018 v 11.00. Registrace na promoce probíhá na odkazu níže.
10.10.

Imatrikulace se koná v aule Fakulty veřejných politik ve středu 10. října 2018 v 9:00h.


10.10.

V souvislosti s konáním slavnostní imatrikulace je vyhlášené pro studenty 1. ročníků všech studijních oborů Fakulty veřejných politik v Opavě děkanské volno.


06.10.
Dne 6.10.2018 od 10:30 hodin bude probíhat v prostorech Fakulty veřejných politik (Bezručovo náměstí 14, Opava) sraz absolventů.
05.10.

Program Noci vědců bude probíhat na Fakultě veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava. Více na: https://www.slu.cz/fvp/cz/aktuality/15/64


03.10.

Rektor a předseda Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě si Vás dovolují pozvat na Akademický den 2018, který se koná u příležitosti zahájení nového akademického roku a 10. výročí vzniku Fakulty veřejných politik v Opavě, ve středu 3. října 2018 v 10 hodin v aule Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14.

Akademický den

03.10.

V souvislosti s konáním slavnostního zahájení akademického roku 2018/2019 je dne 3. 10. 2018 vyhlášené děkanské volno.