Výstava Jindřicha Štreita zaměřující se na menšiny

  • hlavní
  • 16.09.2021
Výstavu s názvem "Tradiční a nové menšiny české společnosti objektivem Jindřicha Štreita" realizuje Městské kulturní středisko Holešov ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a Slezským zemským muzeem v Opavě. Vernisáž proběhne 16. září 2021 v 17:00 na zámku Holešov.
Soubor fotografií "Tradiční a nové menšiny" je výsledkem několikaleté spolupráce Jindřicha Štreita se sociálními vědci Slezské univerzity v Opavě. Tematické celky vznikaly postupně v rámci různých výzkumných projektů přibližně od roku 2014, přičemž největší část zde vystavených fotografií vznikla v rámci projektu věnovaného tradičním a novým menšinám české společnosti. Těmi starými se rozumí takové, které byly součástí české společnosti i před druhou světovou válkou. Nové jsou ty, které se objevily až po druhé světové válce nebo v současnosti. "Menšinovému" projektu předcházela společná práce na tématech ze života v pohraničních severomoravských regionech, které spojují osudy bývalých Sudet, nebo témata spojená se sociálním vyloučením a začleňováním.

Výstava byla realizována v rámci projektu Ministerstva kultury ČR v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI) II, projekt DG18P02OVV064 Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice.

Další události

Všechny události