Konference Média, dějiny a společnost

  • hlavní
  • 02.11.2021
Letošní ročník konference Média – Dějiny – Společnost se bude věnovat tématu Církev, náboženství a společnost: Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy. Akce určená pro studenty, pedagogy i veřejnost proběhne 2.–4. listopadu 2021.

Program konference, která propojuje mediální tvůrce, filmové umělce, historiky a učitele, se zaměří na obraz církve a náboženství v českém a polském filmu, téma křesťanství a církve v českém historickém vzdělávání, proticírkevní propagandu napříč kulturou a uměním a řadu dalších oblastí. Konferenci pořádá Filozoficko-přírodovědecká fakulta a Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.

Součástí konference bude také doprovodný program zahrnující výstavy Vojenští kaplani a Boží tělo na Horním Slezsku excelentních fotografů-dokumentaristů Jindřicha Štreita a Arkadiusze Goly či komentované projekce snímků Romana Vávry Jako bychom dnes zemřít měli a Jana Komasy Corpus Christi. Součástí bude také rozhovor s režisérem Romanem Vávrou. Dalšími vystupujícími jsou například spisovatelka Kamila Hladká, historik Vojtěch Vlček, filmová historička Iwona Łyko, zástupci církví a další. Filmové projekce se uskuteční v budově na Hauerově ulici, konferenční část na Bezručově náměstí 14.

Bližší informace včetně odkazu na povinnou registraci najdete na webových stránkách konference: mediadejiny.slu.cz.


MÉDIA – DĚJINY – SPOLEČNOST 2021 – trailerPROGRAM:

ÚTERÝ 2. LISTOPADU – HAUEROVA 4

15:00–15.30 Arkadiusz Gola: Boží tělo na Horním Slezsku – vernisáž výstavy

15.30–16.25 Roman Vávra: Jako bychom dnes zemřít měli – projekce dokumentárního filmu

16.25–17.00 debata s režisérem Romanem Vávrou

17.00–19.00 Jan Komasa: Corpus Christi – projekce filmu


STŘEDA 3. LISTOPADU – BEZRUČOVO NÁM. 14

9.00 Prezence

10.00–10.15 zahájení konference

10.15–12.45 Roman Vávra: Případ J. Toufara – tři filmy, tři přístupy – workshop

12.45–13.45 pauza na oběd

13:45–14:05 Terezie Hlaváčová: Církev v českém hraném filmu v letech 1948–1953

14:05–14:25 Petr Tesař: Křížová cesta – 11. epizoda seriálu 30 případů majora Zemana jako obraz státní církevní politiky

14.25–14.45 Iwona Łyko – Obraz kněze v polském filmu

14.45–15.30 Terezie Hlaváčková, Petr Tesař, Iwona Łyko – panelová diskuse

15.30–16.00 Vojtěch Vlček – Proticírkevní propaganda napříč kulturou a uměním

16.00–16.20 Jiří Siostrzonek: Církevní tematika ve fotografiích autorů ITF

16.20–16.40 Monika Horsáková: Otec, syn a meme


ČTVRTEK 4. LISTOPADU – BEZRUČOVO NÁM. 14

10.00–10.30 Milan Hes: Křesťanství a církev v cílech historického vzdělávání

10.30–10.50 Irena Kapustová: Středověký církevní reformátor nebo revolucionář aneb Jan Hus v učebnicích dějepisu

10.50–11.50 Milan Hes, Irena Kapustová – panelová diskuse

11.50–13.00 obědová pauza

13.00–13.50 Kamila Hladká – debata s autorkou knihy Sestry (kniha rozhovorů se čtyřmi generacemi řeholních sester)

13.50–14:10 Jan Heczko: Žijeme v příbězích? Možnosti a meze narativní identity ve světle židovské a křesťanské tradice a současné filozofie

14.10–15.15 debata se zástupci církví

15.15 zakončení konference

Další události

Všechny události