II. ročník mezinárodního kulatého stolu "Partnerské násilí vůči expartnerovi"

 • hlavní
 • 21.05.2019
Dne 21. května 2019 se uskuteční kulatý stůl na téma "Partnerské násilí vůči expartnerovi"

Bližší informace

Datum od21.05.2019 09:00
Datum do21.05.2019 11:00
CelodenníNe

Další události

 • 10.10.

  Co a jakými formami/metodami se chtějí učit senioři

  V horizontu několika málo let se senioři stanou význačnou cílovou skupinou, na kterou bude zaměřena pozornost v rámci celoživotního edukačního procesu. Vzhledem k této prognóze si kulatý stůl na téma Co a jakými formami/metodami se chtějí učit senioři klade za cíl zmapovat formy a metody edukační činnosti v zařízeních, které se zaměřují na péči o seniory. Současně bude pozornost věnována i možnostem předání zkušeností s postupy, které se ukázaly pro seniory efektivními a které by si měli osvojit studenti oboru Edukační péče o seniory tak, aby je mohli používat v rámci výkonu své odborné praxe a přispět tím i k prohloubení vzájemné spolupráce mezi institucemi.

 • 27.09.

  Noc vědců 2019

  Letošní celorepubliková akce Noc vědců se odehraje 27. září a opět se jí zúčastní všechny opavské součásti Slezské univerzity.

 • 26.09.

  Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě

  Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě pořádá ve dnech 26. a 27. září 2019 MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI.

 • 30.08.

  Běh ZOO Ostrava pro Gibony

  Slezská univerzita v Opavě zve v rámci své spolupráce se Zoo Ostrava (nejen) všechny své studenty a zaměstnance k účasti na charitativním Běhu pro gibony.

 • 18.07.

  Den FVP na Colours

 • 17.07.

  Colours of Ostrava 2019

  Na letošním festivalu Colours of Ostrava nebude chybět ani stánek Slezské univerzity! Najdete ho hned u Hlubiny, naproti scéně Czech Stories. Bude jednou tak velký než vloni, s živým maskotem a zastoupením všech čtyř součástí, tedy poprvé i Obchodně podnikatelské fakulty! Přijďte se podívat, vyzkoušet si simulaci účinků alkoholu a jiných drog, řízení auta nebo zachránit život (s Fakultou veřejných politik), ovládat robota, zažít virtuální realitu a pozorovat černou díru (s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou), hravě si poradit s financemi (s Obchodně podnikatelskou fakultou) či polaškovat s mozkovými závity matematickými hlavohříčkami (pochopitelně s Matematickým ústavem).

 • 25.06.

  Dny prevence

  Jedenáctý ročník Ošetřovatelských dnů prevence proběhne 25. a 26. června v Opavě.

 • 30.05.

  Institut Veřejné ochránkyně práv

  FVP pořádá v OC Breda zajímavé čtvrtky, v rámci kterých nabídne veřejnosti zajímavé přednášky a workshopy.

 • 29.05.

  Kulatý stůl s názvem Kdo bude pečovat o naše seniory?

  Termín konání: 29. května 2019, 13:00 – 15:00 hod. Místo konání: Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo nám. 885/14, Opava

 • 22.05.

  Slezský den sester

  Dne 22. 5. 2019 pořádá Slezská nemocnice v Opavě 22. Slezský den sester s konferenčním programem.

 • 20.05.

  Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

  Cílem kurzu je naučit absolventy osvojit si základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v akutních stavech a vybraných onemocněních.

 • 17.05.

  Veletrh Wellness Day

  Dne 17. května 2019 se uskuteční v OC Breda & Weinstein veletrh Wellness day. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku zdravých pokrmů, přednášky o zdravé výživě, o zdravé vodě. U jednotlivých stánků si mohou nechat změřit tlak, váhu, ale také mají možnost zjištění své krevní skupiny nebo diagnostiky pleti. Na veletrhu se představí také fitness a wellness centra s ukázkou svých služeb a novinek ve sportovním odvětví. Fakulta veřejných politik v Opavě zde bude zastoupena studenty Ústavu ošetřovatelství.

 • 15.05.

  Poradenství pro veřejnost

  Dne 15. května 2019 se uskuteční poradenství pro veřejnost na téma Měření základních životních funkcí (tlaku, pulzu, dechu) v podmínkách domácího prostředí v učebně CR-C305 pod vedením Mgr. Zuzany Hlubkové, Ph.D.

 • 15.05.

  Shromáždění Akademické obce

  Předsedkyně AS FVP SU PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. svolává dne 15. května 2019 v 11:00 hodin v aule C311 shromáždění Akademické obce. Všichni studenti a pedagogové jsou srdečně zváni. Odpovídat na Vaše dotazy budou připraveni: děkan FVP, proděkani a tajemník FVP.

 • 15.05.

  Děkanské volno

  V souvislosti s konáním shromáždění Akademické obce Fakulty veřejných politik v Opavě je vyhlášeno dne 15. května 2019 od 10:30 do 13:00hod. děkanské volno.

 • 07.05.

  Opavský Majáles 2019

  Už teď si můžete poznačit týden 7. – 11. května 2019 jako týden plný radosti, divadla, hudby, a poezie!

 • 07.05.

  Výchova ke zdraví

  Dne 7. května 2019 budou probíhat prezentace studentů Ústavu ošetřovatelství na Základní škole Opava, Otická 18.

 • 03.05.

  Mezinárodní den hygieny rukou

  Dne 3. 5. 2019 se ve Slezské nemocnici v Opavě koná akce k Mezinárodnímu dni hygieny rukou, které se účastní také studenti Ústavu ošetřovatelství. V době od 9.00 do 12.00 hodin je možné se pod odborným vedením sester seznámit se správnou technikou mytí rukou a postupem dezinfekce, včetně praktického nácviku a kontroly kvality provedené hygieny.

 • 02.05.

  Přednáška z cyklu „Pohledy do praxe III“

  ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VĚD pořádá přednášku z cyklu „Pohledy do praxe III“ s názvem OD NAŘÍZENÉ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY K VEŘEJNÉMU OPATROVNÍKOVI, přednáší Bc. Kateřina Gerová, Sírius, příspěvková organizace. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 11:25 hod. v učebně C202.

 • 25.04.

  Den miniprevence

  FVP pořádá v OC Breda zajímavé čtvrtky, v rámci kterých nabídne veřejnosti zajímavé přednášky a workshopy.

 • 25.04.

  Prevence rizikového chování na základní škole

  Tematickým zaměřením akce je problematika prevence rizikového chování v prostředí základní školy. Cílem je prostřednictvím pracovníků v pomáhajících profesích zmapovat rizikové chování, se kterým se ve školách učitelé, výchovní poradci a metodici prevence setkávají a současně jaké volí strategie pro jeho eliminaci a prevenci. Směřováno bude také na příklady dobré praxe, ale také na navázání vzájemné odborné spolupráce.

 • 11.04.

  Rodina, škola a přátelé na cestě ke společnému kvalitnímu vzdělávání

  Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě pořádá mezinárodní odbornou a vědeckou konferenci zaměřenou na společné kvalitní a inkluzivně orientované základní vzdělávání.

 • 09.04.

  Role Mediační a probační služby

  Dne 9. dubna 2019 se v učebně č. 308 uskuteční přednáška na téma Role Mediační a probační služby. Přednášet bude vedoucí střediska Opava Mgr. Petr Tesař.

 • 08.04.

  Týden dobré vůle

  Jako každý rok, tak i letos pro Vás připravila Studentská unie Slezské univerzity Týden dobré vůle, který se jako vždy skládá z potravinové sbírky a darování krve. Ovšem v letošním roce dokonce sbíráme víčka pro malého Matyáška! :-) zJako každý rok, tak i letos pro Vás připravila Studentská unie Slezské univerzity Týden dobré vůle, který se jako vždy skládá z potravinové sbírky a darování krve. Ovšem v letošním roce dokonce sbíráme víčka pro malého Matyáška! :-)

 • 04.04.

  Člověk pod lupou společenských disciplín - SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

  Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě si Vás dovoluje pozvat na přednášku s názvem SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, která se koná dne 4. 4. 2019 od 10:35 hod. v učebně C205.

 • 03.04.

  Nábor do registru kostní dřeně

  Do registru se můžeš zapsat přímo na půdě univerzity bez nutnosti návštěvy nemocničního zařízení. Zápis spočívá pouze ve vyplnění formuláře a následném odběru vzorku formou stěru z dutiny ústní. Celý proces zabere cca 15 minut.

 • 31.03.

  1. kolo přijímacího řízení

  Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 3. 2019 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy).

 • 28.03.

  Transsexualita - co to je a co s tím?

  FVP pořádá v OC Breda zajímavé čtvrtky, v rámci kterých nabídne veřejnosti zajímavé přednášky a workshopy.

 • 21.03.

  Workshop pro rodiče žáků a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení pro rozvoj vzájemné spolupráce

  V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční workshop pro rodiče žáků a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.

 • 21.03.

  Člověk pod lupou společenských disciplín - Probační a mediační služba v teorii i praxi

  Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem Probační a mediační služba v teorii i praxi, který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 9:45 hod. v učebně C308.

 • 14.03.

  Světový den ledvin

  Dne 14. března 2019 se uskuteční Světový den ledvin v Městské nemocnici Ostrava, p.o. za účasti studentů Ústavu ošetřovatelství.

 • 13.03.

  Pohledy do praxe

  Sanace rodiny v systému sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • 09.03.

  Ples Slezské univerzity v Opavě

  Zveme vás na ples Slezské univerzity v Opavě, který se uskuteční v sobotu 9. března 2019 od 19 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. K tanci a poslechu zahraje skupina Hot Strings. Doprovodný program: Když matematik tančí…, barmanská FireShow, vystoupení Limit Dance Corporation, DJ Viki a fotokoutek. Těšit se můžete na atraktivní ceny v tombole.

 • 07.03.

  Studenti studentům

  Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě si Vás dovoluje pozvat na studentský workshop STUDENTI STUDENTŮM k bakalářským pracím studentů prezenčního studia bakalářského studijního oboru Sociální patologie a prevence, který se uskuteční dne 7. března 2019 v učebnách C308, C309 a C310.

 • 15.02.

  Workshop první pomoci pro předškolní děti

  V Mateřské škole Sokolovská v Ostravě - Porubě proběhl workshop první pomoci pro předškolní děti.

 • 14.02.

  Den pracovních příležitostí

  Ústav ošetřovatelství Vás zve na Den pracovních příležitostí pro studenty oboru Všeobecná sestra.

 • 25.01.

  Den otevřených dveří

  Dne 25. ledna 2018 se uskuteční na Fakultě veřejných politik v Opavě Den otevřených dveří.

 • 25.01.

  MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ WORKSHOP

  Dne 25. ledna 2019 proběhne v 10:00 hod. mezinárodní odborný workshop.

 • 22.01.

  Kurz pro zpracování empirických dat v programu SPSS a Eviews

  Dne 22. ledna 2019 proběhne v 9:00 hod. v učebně č. 203 kurz pro zpracování empirických dat.

 • 21.01.

  Setkání se zástupci středních škol

  Dne 21. ledna 2019 se uskuteční setkání se zástupci středních škol.

 • 18.12.

  Slavnostní setkání pracovníků

  Setkání se bude konat dne 18. 12. 2018 od 13.00 hod. v prostorách fakulty.

 • 11.12.

  Putovní výstava fotografií

  Výstava bude probíhat ve dnech 11. 12. 2018–20. 12. 2018.

 • 06.12.

  Tematický workshop pro studenty prvních ročníků prezenční formy studia: Otázky a výzvy ve vysokoškolském vzdělávání

  Tematický workshop je jedním z výstupů projektu ISIP s názvem Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě, jehož označení je 24/ISIP/2016.

 • 04.12.

  Proces realizace chytrých měst strategií SMART

  Dne 4. prosince 2018 ve 14.00 hodin se uskuteční workshop v rámci projektu Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst.

 • 30.11.

  Středoškolák, vysokoškolák 2018

  Zástupci Fakulty veřejných politik v Opavě budou prezentovat ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2018 jednotlivé obory na veletrhu STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK, který se uskuteční na výstavišti Černá louka v Ostravě.

 • 29.11.

  Den prevence

  Den prevence se bude konat 29. listopadu 2018 v obchodním centru Breda & Weinstein od 9 - 17 hodin. 

  Návštěvnici mohou bezplatně využít měření krevního tlaku a pulzu, zjištění krevní skupiny a cukru, opilecké brýle, hodnocení BMI nebo ukázku první pomoci.

 • 28.11.

  Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?

  Workshop k významnému životnímu jubileu prof. Dušana Uhlíře. Pořádá Ústav historických věd.


  28. listopadu 2018, Schösslerův salonek, Obecní dům, Ostrožná 46, Opava

  •    Jakou perspektivu nabízela modernímu občanu napoleonská a ponapoleonská Evropa? Byla tato Evropa jednotná nebo rozdělená?
  •    Které osobnosti, události či fenomény přispěly na prahu zrození moderní doby k formování obrazu moderního Evropana?
  •    Má idea evropské identity své kořeny ve vizích napoleonské či ponapoleonské Evropy?

  Těmto a dalším otázkám se bude věnovat mezinárodní workshop organizovaný Ústavem historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě dne 28. listopadu 2018 u příležitosti významného životního jubilea emeritního profesora Dušana Uhlíře, autora mimo jiné nedávno vydané publikace Čas kongresů a tajných společností, která mapuje jeho dlouhodobý badatelský zájem v oblasti evropských dějin první poloviny 19. století.

 • 22.11.

  Přednáška v rámci cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín" DROGOVÁ PROBLEMATIKA NA OPAVSKU

  V rámci cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín" pořádá Ústav pedagogických a psychologických věd přednášku na téma Drogová problematika na Opavsku. Přednáška se koná ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 9.45 hod., místnost C308. 

 • 21.11.

  Pohledy do praxe III

  Dne 21. 11. 2018 se uskuteční přednáška z cyklu Pohledy do praxe III. Projekt Objevuj a motivuj představí jeho realizátorky Petra Štenclová, DiS. a Jitka Turčínková, pedagožky předškolního klubu ve Vítkově, Centrum inkluze o.p.s., Vítkov. Přednáška se uskuteční od 9.45 hod. v učebně C310.

 • 20.11.

  Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy

  V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční modul pro pedagogické pracovníky.

 • 20.11.

  LMS Moodle: prakticky

  Kurz pro potencionální tvůrce kurzů či akademické pracovníky v prostředí LMS Moodle zaměřený na demonstraci a praktické procvičení základních dovedností a postupů tvůrce či vyučujícího v kurzu. Určeno padagogickým pracovníkům.

 • 19.11.

  Modul pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných opatření jako nástroje inkluzivního vzdělávání

  V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční modul pro pedagogické pracovníky.

 • 19.11.

  Workshop na téma Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945

  V rámci řešení projektu NAKI II „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice“ Ministerstva kultury ČR proběhne workshop pořádaný Slezským zemským muzeem a Fakultou veřejných politik v Opavě. Workshop na téma TRADIČNÍ A NOVÉ MENŠINY VE SLEZSKU OD ROKU 1945 se uskuteční dne 19. listopadu 2018 od 10 hodin v budově Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14.


 • 13.11.

  MS-Office: kancelář ve výuce

  Využití nástrojů MS-Office, Office 365 a jiného kancelářského software včetně síťových zdrojů ve výuce a akademické práci s možnou demonstrací hardwarových pomůcek. Doporučení ke koncepci a tvorbě materiálů, doporučení k použití při vedení výuky a doporučení při použití při tvorbě LMS kurzů. Určeno administrativním pracovníkům. Kurz se uskuteční v učebně č. 201.

 • 09.11.

  Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s dětmi a žáky z prostředí sociální exkluze a dětmi a žáky z odlišného kulturního zázemí

  V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční modul pro pedagogické pracovníky na Základní škole, Ostrava - Stará Bělá.

 • 08.11.

  Přednáška v rámci cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín" PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

  První přednáška v rámci 17. ročníku cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín". Tématem přednášky PhDr. Hany Buršové bude Pěstounská péče na přechodnou dobu.

  Přednáška se uskuteční 8. 11. 2018 od 9.45 hod. v místnosti C205.

 • 06.11.

  Média/dějiny/společnost

  Cyklus konferencí s názvem Média / dějiny / společnost a podtitulem Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme? (Manipulace, propaganda a rozhodování napříč soudobými/ novodobými dějinami) usiluje o posouzení výše uvedených skutečností a poskytnutí prostoru k široké diskusi tvůrců (producentů, scenáristů, režisérů, historiků) i představitelů cílových skupin (učitelů dějepisu, studentů, veřejnosti) k dané problematice. V roce 2018 bude konference zaměřena především na téma obrazu historických událostí v hraném filmu a beletrii a na téma manipulace hraným filmem, zejména filmem dle skutečných událostí, vytvářejícím iluzi historické rekonstrukce reality.

 • 02.11.

  Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy

  V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční modul pro pedagogické pracovníky na ZŠ v Třemešné.

 • 30.10.

  Mezinárodní vědecká konference Proměny rodiny VIII. „Funkčnost rodiny“

  Konference se koná v prostorách FVP SU v Opavě, Bezručovo nám. 14, Opava, posluchárna C308.

 • 29.10.

  Zasedání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice

  Dne 29. října 2018 proběhne zasedání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice.

 • 23.10.

  Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy

  V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční modul pro pedagogické pracovníky na Základní škole a Mateřské škole Staré Město.

 • 19.10.

  Workshop pro rodiče žáků a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení pro rozvoj vzájemné spolupráce

  V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí se uskuteční workshopy.

 • 18.10.

  Veletrh vzdělávání

  Veletrh vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 18. října 2018 v obchodním centru Breda & Weinstein. Fakultu veřejných politik v Opavě budou zastupovat na veletrhu studenti jednotlivých oborů, kteří budou odpovídat na dotazy návštěvníků.

 • 15.10.

  Poradenství pro veřejnost - Prevence rakoviny prsu, děložního čípku, varlat - aneb co můžu pro sebe udělat a proč je důležité přijít včas

  V rámci Edukačního centra Ústavu ošetřovatelství proběhne poradenství pro veřejnost na téma Prevence rakoviny prsu, děložního čípku, varlat - aneb co můžu pro sebe udělat a proč je důležité přijít včas a to od 15:30 do 17:30 na Fakultě veřejných politik v Opavě.

 • 12.10.

  Workshop věnovaný problematice suicidality „SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA“

  Workshop věnovaný problematice suicidality „SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA“: prevence, intervence a péče o pozůstalé, který se bude konat dne 12. 10. 2018 v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Spoluorganizátorem tohoto workshopu je Asociace poradců pro pozůstalé.

  Akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

 • 10.10.

  Poradenství pro veřejnost - Pečování o nemocného s psychózou v domácím prostředí

  V rámci Edukačního centra Ústavu ošetřovatelství proběhne poradenství pro veřejnost na téma Pečování o nemocného s psychózou v domácím prostředí a to od 15:30 do 17:30 na Fakultě veřejných politik v Opavě.

 • 10.10.

  Promoce absolventů FVP SU

  Dovolujeme si Vás pozvat na promoce absolventů FVP SU, které se uskuteční pro všechny obory dne 10. 10. 2018 v 11.00. Registrace na promoce probíhá na odkazu níže.

 • 10.10.

  Imatrikulace

  Imatrikulace se koná v aule Fakulty veřejných politik ve středu 10. října 2018 v 9:00h.

 • 10.10.

  Děkanské volno (pouze pro 1. ročníky)

  V souvislosti s konáním slavnostní imatrikulace je vyhlášené pro studenty 1. ročníků všech studijních oborů Fakulty veřejných politik v Opavě děkanské volno.


 • 06.10.

  Sraz absolventů

  Dne 6.10.2018 od 10:30 hodin bude probíhat v prostorech Fakulty veřejných politik (Bezručovo náměstí 14, Opava) sraz absolventů.

 • 05.10.

  Noc vědců

  Program Noci vědců bude probíhat na Fakultě veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava. Více na: https://www.slu.cz/fvp/cz/aktuality/15/64

 • 03.10.

  Akademický den 2018

  Rektor a předseda Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě si Vás dovolují pozvat na Akademický den 2018, který se koná u příležitosti zahájení nového akademického roku a 10. výročí vzniku Fakulty veřejných politik v Opavě, ve středu 3. října 2018 v 10 hodin v aule Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14.

  Akademický den

 • 03.10.

  Děkanské volno

  V souvislosti s konáním slavnostního zahájení akademického roku 2018/2019 je dne 3. 10. 2018 vyhlášené děkanské volno.


 • 20.09.

  Mezinárodní odborný workshop na téma Multidimenzionální proporcionalita a její kontexty studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání


Všechny události