Dny prevence

  • hlavní
  • 25.06.2019
Tradiční dny prevence proběhnou na Horním náměstí v Opavě dne 25. - 26. června 2019.

Bližší informace

Datum od25.06.2019 09:00
Datum do26.06.2019 16:00
CelodenníNe
Dny prevence jsou již tradiční událostí, kterou pro veřejnost připravuje Ústav ošetřovatelství a Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Letošní ročník se opět uskuteční v posledním červnovém týdnu.
Na Horním náměstí, v samém centru Opavy, se ve středu 25. a 26. června 2019 objeví zase po roce velký stan. Návštěvníci mohou od 9 hodin využít například bezplatného screeningu krevního tlaku, pulzu, hodnocení BMI, nechat si zjistit krevní skupinu nebo hodnoty glykémie. Pro širokou veřejnost bude připravený pestrý program, kdy pod dohledem pedagogů studenti seznámí s prevencí nádorových, kardiovaskulárních onemocnění apod. Všem zájemcům bude umožněn také pohled takříkajíc z druhé strany. Na vlastní kůži si vyzkouší jízdu na invalidním vozíku a vedení nevidomého člověka v městském prostředí, nebo za použití pomůcek pro seniory odhalí nástrahy, které sebou přináší stáří. Lidé si budou moci dále vyzkoušet postup při nácviku kardiopulmonální resuscitace na dětech i dospělých. Účastníci si mohou rovněž nechat změřit množství tělesného tuku či vody v těle, nebo vyzkoušet jízdu a funkce elektrického invalidního vozíku. Součástí akce bude i prevence závislostí. K dispozici bude možnost vcítit se do kůže opilého člověka prostřednictví opileckých brýlí a vyzkoušet si například orientaci v terénu z pohledu opilého člověka.
A jelikož se program pro děti v minulých letech velmi osvědčil, bude celá jedna polovina stanu vyhrazena zástupům malých návštěvníků z mateřských a základních škol. Studenti Fakulty veřejných politik v Opavě seznámí školáky s prevencí úrazů v dětském věku, naučí je ošetřit zranění nebo poskytnout první pomoc. Součástí programu budou preventivní aktivity zaměřené na oblast silniční dopravy. Jednotlivé ukázky budou rozděleny do soutěžních stanovišť a ty nejšikovnější děti budou po jejich absolvování odměněny drobným dárkem.
Většina lidí podceňuje rizikové faktory životního stylu, nesnaží se předcházet nemocem a nedostatečně pečuje o své zdraví. V současné době lidské zdraví ohrožují takzvané civilizační choroby, mezi které například patří kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, cukrovka nebo obezita a s ní související riziko infarktu. Většině hrozeb se přitom dá úspěšně předejít dodržováním zásad zdravého životního stylu. Nepodceňujte své zdraví, včasná prevence nebolí!

Další události

Všechny události