Výstava Válka očima dětí - uprchlíků

  • hlavní
  • 05.06.2023
V pondělí 5. června jste v 16 hodin zváni do UniPointu na vernisáž výstavy zachycující válku očima dětských uprchlíků.

„Nejdramatičtější formou migrace, jak po stránce politické, tak především sociální, je uprchlictví. Opuštění vlasti znamená zvýšenou zátěž nejen pro dospělé, ale i jejich děti, u kterých bývá proces adaptace složitější a jejich citlivost na sociální situace je zvýšená. Naše země se ve 20. století podílely na několika řízených exodech, nevyjímaje přijetí dětských uprchlíků. Ať již v době ohrožení sousedních národů nacismem, v poúnorové době z Řecka a následně pak na sklonku minulého století z Jugoslávie. Momentálně, kdy přijímáme uprchlíky z Ukrajiny, je problematika opět velmi živá,“ vysvětluje autorka výstavy Andrea Preissová Krejčí z Ústavu veřejné správy a sociální politiky a dodává: “ Výstava je založena na svědectví sesbíraných od dětí samotných. Jak ukázala naše analýza, příběhy dětí uprchlíků sdílejí vnímání válečného konfliktu, exilu a naděje na návrat nejen mezi svými současníky, ale také napříč historickými obdobími“.

Výstavu si můžete v univerzitním centru UniPoint prohlédnout do 15. srpna.


Další události

Všechny události