Mezinárodní odborné sympozium

  • hlavní
  • 25.11.2019
Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s partnerskými institucemi pořádá dne 25. 11. 2019 v čase od 10:00 – 15:30 hodin MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ SYMPOZIUM na téma Co, jak a proč ve vysokoškolském vzdělávání stále stojí v otázkách?

Bližší informace

Datum od25.11.2019 10:00
Datum do25.11.2019 15:30
CelodenníNe
Pro studentyNe
Pro veřejnostNe
Jen pro zvanéNe
      Místo konání sympozia:
Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava, Česká republika

Participaci na realizaci sympozia zajišťují kolegové z akademických institucí:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych
Uniwersytet Opolski, Wydzial Nauk Spolecznych 
Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzial Socjologii i Pedagogiki
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Svou účast přislíbili také zástupci organizací a platforem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády České republiky
Pracovní skupina pro oblast vzdělání Romů, Úřad vlády České republiky
Romea
Opavská pobočka České pedagogické společnosti


Mezinárodní výbor sympozia
 International Scientific Committee /Międzynarodowy Komitet Naukowy
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
(předseda)

 
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD

dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW

doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Ewelina Konieczna, PhD.

Iwona Sobieraj, PhD.

Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.

Mgr. Hedviga Hafičová, PhD.

Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.Hlavním cílem organizace mezinárodního odborného sympozia tematizovaného k otázkám vysokoškolského vzdělávání je zamyšlení se nad tématy, které v prostoru institucionálního vzdělávání na univerzitách, vysokých školách a akademiích, uskutečňujících terciární vzdělávání prvního až třetího stupně vzdělání jsou opomíjeny, a (nebo) nejsou adekvátně reflektovány. 
Pokud jsou jakkoliv tematizovány v rámci realizovaných akcí, nebo jsou zaneseny do plánovaných záměrů příslušných institucí, není jim věnována žádoucí patřičná pozornost, kterou si pro svou podstatu věci zaslouží. 
Přestože se jedná o poměrně úzce rámovaná témata v kontextu terciárního školství, svou podstatou pro celou společnost mají v sobě nemalý význam. A také přestože se aktérům řízení vysokoškolské politiky a vysokoškolského vzdělávání investice kapacit finančních, personálních, materiálních a jiných pro sekularizovaného člověka jejich zhmotněných podob mohou zdát kupříkladu jako: 
nákladné ve srovnání s parametry všeobecného charakteru, majícího vztah k uskutečňování tohoto stupně vzdělání,
nebo také nákladné ve srovnání s parametry výstupů jednotlivce, eventuálně jednotlivců s parametry výstupů celku a jeho obecně generalizovanými výstupy, 
rizikové vzhledem k existenci multietiologické, multikauzální faktorialitě a zároveň k existenci potenciality v multilinearitě u dotčených aktérů. Jak na straně subjektů, tak na straně objektů, eventuálně paralelně na obou stranách dotčených aktérů vysokého školství,    
s minimálním efektem pro nastavení potřebné společenské změny, která je ve společnosti všeobecně vnímaná, a která je žádoucí z důvodu absence příslušné entity, z důvodu insuficience nebo z důvodu její celkové ignorace, nebo ignorace v dosavadních přístupech, včetně komplexního úzu dosavadního nastavení školsky politického schématu.
Zmiňované otázky mohou mít zdánlivě malý dopad směrem k jednotlivci, ve svém rámci však zahrnují rozsahem poměrně velký potenciál pro žádané společenské změny, na které poznatky současné vědy poukazují a které dnešní společnost velmi potřebuje, neboť ve své saturaci potřeb silně strádá, a to se pak také silně ve společnosti projevuje. 
Tematické sympozium navazuje na předchozí dva workshopy, kdy první se věnoval otázkám multidimenzionální proporcionality a kontextům studijní neúspěšnosti, a na něj navazoval workshop s názvem Vysokoškolské vzdělávání a jeho metodologická úskalí ve výzkumu.
Těšíme se na setkání s Vámi! 
            

Uspořádání mezinárodního odborného sympozia souvisí s realizací
mezinárodního projektu Analysis of Roma Univerisity Students
Narratives – Examples of Good Practice of Mentoring
(International Visegrad Fund, No. 21830131)

Další události

Všechny události