Přednáška v OC Breda "Proč a jak by se měli vzdělávat senioři..."

  • uppv
  • 20.02.2020
V obchodním centru Breda proběhne přednáška akademického pracovníka Fakulty veřejných politik Slezské univerzity věnovaná široké veřejnosti. Cílem této akce je obeznámit účastníky s výsledky našich i zahraničních výzkumů, poukázat na stavg přípravy naší populace na zdravé stárnutí a stáří, včetně informací, co v této sféře řeší Fakulta veřejných politik a co a jak by měli lidé dělat, aby si ulehčili život ve stáří. Po přednášce bude prostor na diskuzi.

Další události

Všechny události