Seminář pro studenty na téma „Komunitní práce – 2. část“

  • hlavní
  • 28.11.2022
Dne 28. 11. 2022 se v 8:00 uskuteční 2. část semináře pro studenty.

Druhá část semináře bude na téma "Komunitní práce - 2. část" Primární prevence - praktické ukázky. Seminář se uskuteční v sídle Eurotopie a povede jej Mgr. Eva Grydilová, DiS. 

Kapacita semináře je omezena, nutno přihlásit se u p. Mladé, tel.: 553 684 176, e-mail: yvona.mlada@fvp.slu.cz

Kontaktní osoby:

Yvona Mladá, 553 684 176

yvona.mlada@fvp.slu.cz

Ing. Eva Prokšová, 553 684 189,

eva.proksova@fvp.slu.cz


Realizováno v rámci projektu: Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě,reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400


Další události

Všechny události