Výstavy Jinakost je normální

  • hlavní
  • 20.04.2023
Ve čtvrtek 20. dubna jste v 17 hodin srdečně zváni na vernisáž výstavy Jinakost je normální, která bude zdobit stěny univerzitního centra UniPoint v OC Breda. Panelová expozice má za úkol ukázat jinakost jako přirozenou, běžnou, a tedy normální součást našich životů, kterou není třeba stavět na okraj společnosti nebo ji jinak postihovat či dehonestovat.
Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná

Autorkami výstavy jsou Mgr. Jana Kočí, Ph.D. a doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, Ph.D., které obě působí na Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik.
V rámci bakalářského programu Sociální patologie a prevence, který je realizován na FVP, se studenti mimo jiné zaměřují na prevenci rizikového chování ve společnosti, kde patří vedle užívání návykových látek také například xenofobie, rasismus, homofobie a další formy nesnášenlivosti vůči lidem odlišným od většinové populace. Tato odlišnost může být dána národností, náboženskou vírou, genderem, sexuální orientací, zdravotním stavem či třeba věkem. Právě z nepochopení a neochoty chápat tyto jinakosti jako normální, pak pramení nerovné zacházení či dokonce nenávistné projevy a agresivní útoky. Výstava by měla pomoci ukázat jinakost jednotlivců či skupin bez předsudků a pomoci přehodnotit mnohdy stereotypně a bez reálných podkladů vytvořené názory na odlišnosti druhých.

Výstava bude v univerzitním centru ke shlédnutí denně v provozní době OC Breda, a to až do 9. května.


Další události

Všechny události