Moderní výzvy lidstva: Klima a jeho přesah

  • hlavní
  • 22.10.2019

„Změna klimatu – dvě slova, se kterými se v médiích setkáváme stále častěji. Není divu, vždyť jde o jednu z největších výzev, před kterými lidstvo stálo. A právě vliv člověka je v současnosti rozhodujícím faktorem, což je mezi klimatology dobře známo. Přesto se stále setkáváme s řadou zavádějících tvrzení a mýtů, které se snaží bagatelizovat jak vliv člověka, tak i vlastní dopady změny klimatu. Přitom v řadě oblastí světa se dostáváme k pomyslnému bodu zlomu, po jehož překonání už nebude cesty zpět, nebo jen velmi obtížně. Dopady klimatické změny zasahují do mnoha oblastí lidského života, ale i života dalších živočišných a rostlinných druhů na naší planetě. Tyto dopady jsou sice často negativní, na druhé straně lze ale změnu klimatu chápat i jako příležitost k čistějšímu a zdravějšímu prostředí i způsobu života. Neobejde se to ale beze změny myšlení a částečně i návyků obyvatel Země.“


MODERNÍ VÝZVY LIDSTVA

Soubor přednášek špičkových českých odborníků, s cílem poskytnout studentům i veřejnosti základní vhled do geopolitických, klimatických a především etických problémů, které vznikají v souvislosti s exponenciálním technologickým rozvojem.


KAŽDÝ MĚSÍC JEDNA PŘEDNÁŠKA

VSTUPNÉ ZDARMA

https://modernivyzvylidstva.cz 

Další události

Všechny události