Akademická etika

  • hlavní
  • 15.12.2021
Popularizační akce k projektu "C13-2021 Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení".


Program:

10:00 - 14:00 Prezentační stánky k problematice akademické etiky a výstupu projektu v budovách univerzity Masarykova třída 37 a Bezručovo náměstí 14 (Opava)

10:30 Přednáška k výstupům projektu a problematice akademické etiky (zasedací místnost č. 208 v budově FPF SU Opavě, ul. Masarykova třída 37)


Více informací naleznete na:
Web https://www.akademickaetika.cz/
Web https://www.universitas.cz/etika
Blog https://www.akademickaetika.cz/blog/