BIP Pedagogických Inovací – Inclusive and Collaborative Education

  • hlavní
  • 19.04.2024
Online seminář je určen učitelům, výzkumným pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a technikům, kteří se zabývají problematikou inkluze. Představí inovativní koncepty učení a výuky ve vysokoškolském vzdělávání a bude diskutovat o případových studiích odrážejících dobrou praxi inkluzivní a společné práce několika odborníků vzdělávacího systému. Přístup inkluzivních a kolaborativních konceptů bude brát v úvahu různorodé komunity s odlišným zázemím a kulturou se zaměřením na to, že všichni studenti mají právo se učit. Během semináře budou účastníci diskutovat o významu lidských práv z hlediska plného uplatňování občanských práv a zdůrazní význam získávání dovedností pro inkluzi. V tomto smyslu budou účastníci vyzváni, aby identifikovali výzvy, kterým mohou čelit, pokud jde o prostředí, motivaci a kompetence studentů ve vysokoškolském vzdělávání. Budou představeny principy inkluze a spolupráce a několik osvědčených vzdělávacích postupů v oblasti spolupracující a inkluzivní výuky a učení.

Řečníci: Veronika Nogolová, Antonio Mereiles, Benilde Moreira, Jacinta Costa, Carlos Costa

Odkaz pro připojení: MS Teams

Další události

Všechny události