Den prevence proběhne před OC Breda & Weinstein

  • hlavní
  • 29.06.2021
Oblíbená akce, kterou tradičně pro širokou veřejnost připravuje Fakulta veřejných politik v Opavě, v letošním roce již nebude chybět. Proběhne v menším formátu 29. června před OC Breda & Weinstein (U Fortny) v čase od 10:00 do 17:00. Hlavním tématem bude opět zdraví, letos s podtitulem „Zdraví, to nejcennější, co máme / Prevence na prvním místě“.
V oblasti ošetřovatelství se program zaměří na téma prevence a preventivních prohlídek a zájemci si budou moci například změřit krevní tlak či tělesnou hmotnost. Další okruh se pak bude soustředit na problematiku podáváním léků dětem a související rizika. Spoustu zajímavostí se návštěvníci akce dozví také o rizicích těhotenství a obezity a mnoho dalšího.
Zejména pro starší generace pak bude jistě velmi přínosná část věnovaná prevenci kognitivních problémů ve vyšším věku. Kognitivní funkce, které zahrnují paměť, koncentraci, řečové funkce, rychlost myšlení a podobně, si budou moci zájemci ozkoušet prostřednictvím skríningových testů kognitivních funkcí.
Program Dne prevence připravuje Ústav nelékařských zdravotnických studií a Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v univerzitním centru v 1. patře OC Breda & Weinstein (vedle krevního centra). 


Další události

Všechny události