Výstava Právo a my s fotografiemi Jindřicha Štreita

  • hlavní
  • 07.06.2022
Jaký je stav právního povědomí v dnešní společnosti a jak reaguje současný právní řád na tzv. patologické jednání? Je naše právní povědomí alespoň částečně kvalifikované, anebo převážil hoax nad skutečností? Těmito i dalšími otázkami se bude zabývat výstava Fakulty veřejných politik, kterou zahájí vernisáž v UniPointu v OC Breda & Weinstein 7. června 2022 v 17:00.

Výstava si za cíl klade informovat a podnítit veřejnou debatu o právním povědomí české společnosti na příkladech praktických životních situací. Jejím autorem je JUDr. Michal Vítek, Ph.D. z Ústavu veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik v Opavě a obrazovou část tvoří výběr z fotografií renomovaného fotografa prof. Mgr. Jindřicha Štreita.

Součástí vernisáže 7. června bude také přednáška autora výstavy Michala Vítka a vstup fotografa Jindřicha Štreita. Výstava bude volně přístupná v době provozu obchodního centra až do konce července 2022.


Výstava je realizována v rámci projektu „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.