Školení Open Science (otevřená věda) a Open Data (otevřená data)

  • hlavní
  • 19.04.2024
Podpora Open Science je jednou z priorit projektu STARS EU a je součástí tzv. Work Package 8 (pracovního balíčku 8) financovaného projektu. Z tohoto důvodu byl vytvořen tento online program, který je rozdělen do čtyř školení po dvou hodinách a je určen administrativním pracovníkům zapojeným do Open Science / Open Data, výzkumným pracovníkům a akademickým pracovníkům.

Datum: 19. dubna, 22. dubna, 24. dubna a 26. dubna

Čas: 10:00 CEST

Řečníci: Eloy Rodrigues, University of Minho (Portugalsko); Angel Delgado, University Pablo de Olavide (Španělsko)

Informace, pro připojení: Školení lze sledovat prostřednictvím této stránky https://meet.google.com/ycj-mern-axp. Případně, pokud bude naplněna kapacita setkání (250 osob) nebo nebude zájem o kladení otázek, lze sledovat prostřednictvím streamu: https://stream.meet.google.com/stream/2b3b1687-a849-403d-9e14-9667b4554dcd.

 

Program:

Lekce 1 (120 minut): 19. dubna, 10:00 CEST

Přednášející: EloyRodrigues, University of Minho, PORTUGALSKO

I – Úvod: Koncept, definice, součásti a rozměry Open Science

II – Open Access k publikacím – co, proč a jak. Nastínění problematiky Open Access

 

Lekce II (120 minut): 22. dubna 10:00 CEST

Přednášející: Angel Delgado, Univerzita Pablo de Olavide, ŠPANĚLSKO

I – Správa výzkumných dat v kontextu Open Science

II – Základy správy výzkumných dat v kontextu Open Science. FAIR data. Právní a etické aspekty při zpracování výzkumných dat. Ukládání dat a zajištění jejich bezpečnosti

III – Plánování správy výzkumných dat. Tvorba plánů správy výzkumných dat. Správa dat během realizace projektu. Práce s daty.

 

Lekce III (120 minut) 24. dubna 10:00 CEST

Přednášející: EloyRodrigues, University of Minho, PORTUGALSKO

I – Nové modely vědeckého publikování a komunikace (preprinty, model PRC – Publish-Review-Curate, otevřené recenzní řízení atd.).

II – Open Science a hodnocení výzkumu – Dohoda o reformě hodnocení výzkumu a Koalice pro podporu hodnocení výzkumu (Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA)

 

Lekce IV (60 minut) 26. dubna 10:00 CEST

Přednášející: Angel Delgado, Univerzita Pablo de Olavide, ŠPANĚLSKO

I – Praktická část pro knihovníky: vytvoření a správa otevřeného repozitáře

Další události

Všechny události