Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě

  • hlavní
  • 26.09.2019
Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě pořádá ve dnech 26. a 27. září 2019 MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI.

Bližší informace

Datum od26.09.2019 09:30
Datum do27.09.2019 13:00
CelodenníNe
Pro studentyNe
Pro veřejnostNe
Jen pro zvanéNe

Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě pořádá ve dnech 26. a 27. září 2019 MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI.

 

Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulty veřejných politik 
Slezské univerzity v Opavě

pořádá
pod záštitou
prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., děkana fakulty

MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI

„Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě“ 

 

Termín konání:  26. a 27. září 2019

Místo konání:
Fakulta veřejných politik v Opavě, 
Slezská univerzita v Opavě, 
Bezručovo nám. č. 14
Opava


Přihlášení na konferenci zde

Mezinárodní vědecký výbor:
Předseda:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. za FVP, ÚVSRP

členové vědeckého výboru: 
prof. JUDr. Igor  Palúš, CSc., za Fakultu veřejné správy UPJŠ, Košice
prof. Dr. hab. Krystian Heffner,  za Ekonomickou univerzitu v Katovicích
prof. Dr., Wolfgang Beck, za Hochschule Harz – Harz University of Applied Sciences
prof. PhDr. Ivan Halász, Ph.D.,  za Národní univerzitu veřejné služby v Budapešti
JUDr. Dušan Holub, PhD, za Obchodní fakultu, Ekonomické univerzity v Bratislavě

 

PROGRAM:
1. den 
  9,30 – 10,30 hodin        Prezence účastníků
10,30 – 11,30 hodin        Zahájení konference, plenární zasedání 
11.30 – 13,30 hodin        Polední přestávka (oběd)
13,30 – 15, 00 hodin       Jednání v sekcích
15,00 – 15,30 hodin        Přestávka
15,30 – 17,00 hodin        Jednání v sekcích
17,30 – 19,00 hodin        Raut

2. den
  9,30 – 11,30 hodin         Jednání ve dvou sekcích zaměřených na veřejnou správu a sociální politiku:        
                                          Právní aspekty veřejné správy
                                          Výzvy pro sociální politiku a sociální práci     

12,00 – 13,00 hodin        Ukončení konference, občerstvení       

 

Termíny: 
Zaslání přihlášky: 20. 8. 2019
Zaslání příspěvku: 20. 9. 2019    

Příspěvek v rozsahu 8-10 stran A4, formát word (
viz pokyny zde) zašlete na email: marie.sciskalova@fvp.slu.cz
Příspěvky budou vydány v recenzovaném sborníku na CD s ISBN, v případě kladného hodnocení recenzenty 


Ubytování:
Ubytování si zajišťují účastníci konference sami. 
Seznam ubytovacích zařízení, v nichž si mohou zájemci individuálně zajistit ubytování:

Hotel Koruna                  Nám. Republiky 17, Opava, 74601    tel. č. 553 621 132      E-mail: koruna@hotelkoruna.cz 
Apartmány Studio 58     Horní Náměstí 58, Opava, 74601,      tel. č. 724 228 974      E-mail: recepce@58.cz
Hotel Iberia                     Pekařská 11, Opava, 74601,              tel. č. 553 776 700      E-mail: info@hoteliberia.cz
Hotel Kramer                  Ostrožná 34, Opava, 746 01              tel. č. 733 53 54 33     E-mail: info@hotelkramer.cz

 

Organizační výbor:
Předseda:  JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.,
Členové:    Mgr. Petr Fabián, PhD
                  PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
                  Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D
                  doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.


Kontaktní osoba:
Telefon:       00 420 553 684 131    (ÚVSRP)
Email:           marie.sciskalova@fvp.slu.cz
Adresa:        Bezručovo nám č. 14, Opava,  PSČ 746 01    Konference je realizována v rámci ESF projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400,

Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě v rámci klíčové aktivity 5 Internacionalizace.

Další události

Všechny události