Den otevřených dveří na FVP

  • hlavní
  • 14.02.2020
Dne 14. února 2020 se uskuteční na Fakultě veřejných politik v Opavě Den otevřených dveří.
Program Dne otevřených dveří
1.blok

Zahájení:

10:00 – 10:30

Představení fakulty, prezentace bakalářských a magisterských studijních oborů, podmínky přijímacího řízení 2020/2021 
(C312, AULA).

Programy jednotlivých ústavů:

10:35 – 12:30

Informace Oddělení pro studijní a sociální záležitosti (místnost C309)

- průběh přijímacího řízení, pravidla studia, čerpání stipendií, přerušení studia, individuální studijní plán
- student/studentka na rodičovské dovolené, výpočet poplatků za studium při nadstandardní době studia


Prezentace Ústavu ošetřovatelství – obor Všeobecná sestra (místnosti C307 a C305)

- informace o činnosti a aktivitách ústavu
- studijní plány, profil absolventa
- možnosti uplatnění
- ukázka první pomoci
- ukázka ošetřovatelských postupů
- možnost diskuze se studenty

Prezentace Ústavu veřejné správy a regionální politiky – obor Veřejná správa a sociální politika (místnost C308)

- Informace o činnosti a aktivitách ústavu
- studijní plány, profil absolventa
- možnosti uplatnění
- významní absolventi
- ukázková výuková hodina - konzultace s uchazeči na téma: sociální politika a stát, odborná praxe ve veřejné správě
- individuální konzultace se zájemci o studium


Prezentace Ústavu pedagogických a psychologických věd – obory Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory (místnost C310)

- Informace o činnosti a aktivitách ústavu
- informace o studiu oborů
- možnost diskuze se studenty
- představení možností studijních pobytů v zahraničí
- vzorové bakalářské práce a zkušební testy, studijní opory, seminární práce
- prezentace pomůcek a akcích pracoviště
- psychologické poradenství – vzorové testy, příp. informace o vybraných tématech z výuky dle zájmu uchazečů (např. sexuální výchova, aj.)
- diskuze s pracovníky ústavu


Komentované prohlídky:

10:35 – 11:05, 12:00 – 12:30
Specializovaná výslechová místnost, výukový byt pro imobilní jedince, ukázka pomůcek pro postižené (sraz v přízemí ve vstupní hale).

11:00-11:20, 11:40 – 12:00
Multismyslová místnost Snoezelen (sraz u vrátnice).

12:00-12:30
Prohlídka univerzitní knihovny (sraz u vrátnice).

2. blok

Zahájení:

16:00 – 16:30

Představení fakulty, prezentace bakalářských a magisterských studijních oborů, podmínky přijímacího řízení 2020/2021 
(C312, AULA).

Programy jednotlivých ústavů:

16:35 – 18:00

Informace Oddělení pro studijní a sociální záležitosti (místnost C309)

- průběh přijímacího řízení, pravidla studia, čerpání stipendií, přerušení studia, individuální studijní plán
- student/studentka na rodičovské dovolené, výpočet poplatků za studium při nadstandardní době studia


Prezentace Ústavu ošetřovatelství – obor Všeobecná sestra (místnosti C307 a C305)

- informace o činnosti a aktivitách ústavu
- studijní plány, profil absolventa
- možnosti uplatnění
- ukázka první pomoci
- ukázka ošetřovatelských postupů
- možnost diskuze se studenty

Prezentace Ústavu veřejné správy a regionální politiky – obor Veřejná správa a sociální politika (místnost C308)

- Informace o činnosti a aktivitách ústavu
- studijní plány, profil absolventa
- možnosti uplatnění
- významní absolventi
- ukázková výuková hodina - konzultace s uchazeči na téma: sociální politika a stát, odborná praxe ve veřejné správě
- individuální konzultace se zájemci o studium


Prezentace Ústavu pedagogických a psychologických věd – obory Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory (místnost C310)

- Informace o činnosti a aktivitách ústavu
- informace o studiu oborů
- možnost diskuze se studenty
- představení možností studijních pobytů v zahraničí
- vzorové bakalářské práce a zkušební testy, studijní opory, seminární práce
- prezentace pomůcek a akcích pracoviště
- psychologické poradenství – vzorové testy, příp. informace o vybraných tématech z výuky dle zájmu uchazečů (např. sexuální výchova, aj.)
- diskuze s pracovníky ústavuKomentované prohlídky:

16:35 – 17:05, 17:30 – 18:00
Specializovaná výslechová místnost, výukový byt pro imobilní jedince, ukázka pomůcek pro postižené (sraz v přízemí ve vstupní hale).

16:35 – 16:55
Multismyslová místnost Snoezelen (sraz u vrátnice).

17:00 – 17:30
Prohlídka univerzitní knihovny (sraz u vrátnice).

Další události

Všechny události