Popis činností útvaru

KVESTOR
odpovídá za výsledky hospodaření a správu majetku univerzity, metodicky řídí oblast ekonomickou a účetní, právní, investiční, personální a mzdovou

Sekretariát kvestora:
zajišťuje administrativní a organizační práce pro úsek kvestora a Akademický senát SU, vede elektronickou evidenci smluv uzavřených pro potřeby univerzity, evidenci vnitřních předpisů univerzity a vnitřních norem vydávaných rektorem a kvestorem, zajišťuje agendu výběrových řízení pro potřeby rektorátu a vede spisovnu úseku kvestora

Kontakty a profily pracovníků

kvestorka

sekretariát

Adresa

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
tel: +420 55368 4631
e-mail: zuzana.moravcova (at) slu.cz