Ústřední spisovna

Bezručovo nám. 885/14
746 01 Opava
E-mail: spisovna@slu.cz

Ústřední spisovna přebírá a uchovává písemnosti pracovišť rektorátu, Matematického ústavu v Opavě a univerzitních pracovišť. Přebírá a zpřístupňuje také vysokoškolské kvalifikační práce.

Spisovny součástí

Spisovny součástí přebírají a uchovávají písemnosti pracovišť příslušných součástí Slezské univerzity v Opavě.

Spisovna Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

Hradecká 665/17
746 01 Opava
E-mail: spisovna@fpf.slu.cz

Spisovna Fakulty veřejných politik v Opavě

Bezručovo nám. 885/14
746 01 Opava
E-mail: spisovna@fvp.slu.cz

Spisovna Obchodně podnikatelské fakulty v Opavě

Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
Email: spisovna@opf.slu.cz

Jednotlivá pracoviště univerzity a jejích součástí předávají dokumenty do příslušných spisoven zpravidla jednou ročně na základě předávacího protokolu. Dokumenty jsou ve spisovně uloženy po dobu, po kterou běží jejich skartační lhůty. Do dokumentů uložených ve spisovnách má původce možnost nahlížet za přítomnosti referenta spisovny.

Spisovny úzce spolupracují s Archivem SU, připravují skartační řízení, po jeho ukončení předávají dokumenty vybrané za archiválie do Archivu SU a zajišťují zničení dokumentů určených ke skartování.