Oddělení správy dokumentů sestává z několika částí:

  • Ústřední podatelna,
  • Ústřední spisovna,
  • Archiv Slezské univerzity v Opavě.

Uvedené části zajišťují pro příslušné součásti Slezské univerzity v Opavě příjem, evidenci, distribuci a vypravení dokumentů, jejich ukládání, vyřazování ve skartačním řízení, dále ukládání archiválií a péči o archiválie.

Kontakt

Archiv Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
tel: +420 553684 827
mail: archiv (at) slu.cz