Popis činností útvaru

Oddělení správy dokumentů a univerzitního archivu:

  • vede Ústřední spisovnu a Archiv SU,
  • zajišťuje činnosti Ústřední podatelny univerzity a podatelny a výpravny pro pracoviště univerzity v Opavě,
  • spravuje datovou schránku univerzity,
  • organizuje a provádí skartační řízení na univerzitě,
  • v rámci ediční činnosti přiděluje a eviduje ISBN/ISSN a ukládá vydané publikace,
  • vedení evidenci razítek, schvalování jejich podoby a provádění inventury,
  • metodicky řídí a koordinuje vedení spisové služby.

Kontakty a profily pracovníků

Vedoucí archivu
Pracovnice ústřední spisovny, archivářka
Pracovnice ústřední podatelny

Adresa

Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
tel: +420 553684 827
e-mail: archiv (at) slu.cz