Přehled datových formátů v datové zprávě, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě:

 • PDF - Adobe Acrobat Reader
 • PDF/A - Portable Dokument Format for the Long-term Archiving
 • XML - Extensible Markup Language Document
 • FO/ZFO - 602XML Filler dokument
 • HTM/ HTML - hypertextový dokument
 • ODT - Open Document Text
 • ODS - Open Document Spreadsheet
 • ODP - Open Document Presentation
 • TXT - prostý text
 • RTF - dokument v textovém standardu RTF
 • DOC/DOCX - dokument MS Word
 • XLS/XLSX - dokument MS Excel
 • PPT/PPTX - MS PowerPoint Presentation
 • JPG/JPEG/JFIF - Joint Photographic Experts Group File Interchange Format
 • PNG - Portable Network Graphics
 • TIF/TIFF - Tagged Image File Format
 • GIF - Graphics Interchange Format
 • MPEG1/MPEG2/MPEG4 - Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase2/Phase4
 • WAV - Waveform Audio Format
 • MP2/MP3 - MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3
 • ISDOC/ISDOCX - Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • EDI - Engine Electronic Data Interchange File