Telefonní kontakty

01

+420 553 684 827

Místnost

Mgr. Veronika Marková

Email: veronika.markova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení správy dokumentů a univerzitního archivu

Vedoucí oddělení

Úsek kvestora

Oddělení správy dokumentů a univerzitního archivu