Sabina Kršková

Email: Sabina.Krskova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení podatelna+spisovna+archiv

Pracovník podatelny

Úsek kvestora

Oddělení podatelna+spisovna+archiv

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 852