Telefonní kontakty

01

+420 553 684 205

Místnost

Šárka Fiolková

Email: sarka.fiolkova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení správy dokumentů a univerzitního archivu

Pracovník podatelny

Úsek kvestora

Oddělení správy dokumentů a univerzitního archivu