Telefonní kontakty

01

+420 553 684 826

Místnost

Kateřina Hrbáčová

Email: katerina.hrbacova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení správy dokumentů a univerzitního archivu

Archivář

Úsek kvestora

Oddělení správy dokumentů a univerzitního archivu