Popis činností útvaru

Oddělení ekonomické a účetní:

  • zajišťuje metodické řízení v oblasti hospodaření, účetní, ekonomické a daňové agendy a správy a inventarizace majetku,
  • sleduje a vyhodnocuje hospodaření univerzity
  • odpovídá z přípravu rozpočtu univerzlity
  • vede účetní agendu včetně zpracování účetní závěrky univerzity a koordinace závěrečných a uzávěrkových prací
  • koordinuje a zpracovává Výroční zprávy o hospodaření SU,
  • vede hotovostní pokladnu pro pracoviště univerzity v Opavě,
  • zprostředkovává pojištění majetku,
  • zajišťuje činnosti škodní, likvidační a majetkové komise univerzity,
  • vedení evidenci přijatých a poskytnutých podpor de minimis za celou univerzitu,
  • zajišťuje ekonomické činností a správu a evidenci majetku pro rektorát, a kontrolní činnosti v ekonomické oblasti

Adresa

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
tel: +420 55368 4633
e-mail: michaela.sordylova (at) slu.cz

Dokumenty