Telefonní kontakty

01

+420 553 684 518

Místnost

Kamila Skřejpková

Email: kamila.skrejpkova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení ekonomické a účetní

Finanční účetní

Úsek kvestora

Oddělení ekonomické a účetní