Oddělení strategie a analýz Slezské univerzity v Opavě koordinuje činnosti související s tvorbou Strategického záměru SU, výročních zpráv o činnosti SU, plánů realizace Strategického záměru SU, podkladů pro zprávy o vnitřním hodnocení a jejich dodatků, případně podkladů pro další podobné dokumenty strategického řízení. Zajišťuje vypracování koncepčních, analytických a statistických materiálů celouniverzitního charakteru. Dále realizuje analytické činnosti, včetně reflexe zpětné vazby vůči cílovým skupinám uchazečům o studium, studentům, absolventům, akademickým i neakademickým pracovníkům, zaměstnavatelům, příslušným profesním komorám, oborovým sdružením nebo organizacím zaměstnavatelů nebo dalším odborníkům z praxe. Koordinuje agendu strategického rozvoje a přípravy strategických projektů, do nichž se SU zapojuje.

Prorektor pro strategii a komunikaci

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
tel: +420 553 684 623
e-mail: pavel.tuleja@slu.cz

Vedoucí oddělení strategie a analýz

Mgr. Petr Rypl
tel: +420 553 684 813
e-mail: petr.rypl@slu.cz

Specialista datových analýz

Ing. Tomáš Verner
tel: +420 553 684 640
e-mail: tomas.verner@slu.cz

Referent

Žaneta Dušková
tel.: +420 553 684 650
e-mail: zaneta.duskova@slu.cz