Vedoucí oddělení, interní auditor
Kontrolní pracovník
Referent požární ochrany, bezpečnosti práce a krizového řízení