Pojištěnci jsou podle zákona povinni oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného, zejména na povinnost státu platit pojistné. Všechna oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje.

 !! Slezská univerzita v Opavě již neprovádí hlášení o studentech na VZP!!

Poslední hlášení bylo odesláno v říjnu 2019.