Kontakt

Oddělení personalistiky a mezd
Slezská univerzita v Opavě


Rektorát, Fakulta veřejných politik v Opavě, Matematický ústav
Olbrichova 25
746 01  Opava

Šárka Dastigová, mzdová účetní,  tel 553 68 4510;  sarka.dastigova@slu.cz
Petra Turčová, personalistka, tel. 553 68 4516; petra.turcova@slu.cz


Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Olbrichova 25
746 01  Opava

Zuzana Čálková, mzdová účetní, tel. 553 68 4509; zuzana.calkova@slu.cz
Bc. Radana Mozgová, personalistka, tel. 553 68 4512; radana.mozgova@slu.cz


Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní nám. 1934/3
733 41  Karviná

Geňa Mikšová, mzdová účetní, tel.  596 39 8239; gena.miksova@slu.cz
Bc. Jana Cyroňová, personalistka, tel. 596 39 8214; jana.cyronova@slu.cz

Dokumenty