Popis činností útvaru

Investiční oddělení:

  • zajišťuje činnosti v oblasti investic a výstavby, vede dokumentací investičních programů a stavebních záměrů,
  • zastupuje univerzitu při územních, stavebních a kolaudačních řízeních,
  • provádí technický dozor investora na stavbách a zastupuje ho při realizaci staveb,
  • zajišťuje administraci veřejných zakázek na stavební práce a veřejných zakázek na dodávky investičního majetku pro potřeby univerzity,
  • metodicky řídí zařazování a odepisování investičního majetku.

Kontakty a profily pracovníků

Vedoucí

Adresa

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
tel: +420 55368 4641
e-mail: jiri.stefek (at) slu.cz