Projekty v programovacím období 2014-2020


OP VVV 2.1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

OP VVV 2.2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

        OP VVV 2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání