Název projektu:
Rozvoj celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Registrační číslo:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011596
Hlavní řešitel:doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení:2019 – 2022

Stručný popis projektu

Náplní projektu je posílit schopnosti Slezské univerzity reflektovat aktuální potřeby trhu práce prostřednictvím nabídky 9 nově vytvořených programů CŽV (5 v rámci FPF, 4 v rámci FVP); rozvojem kompetencí pracovníků SU pro práci s účastníky kurzů CŽV orientovaných na výkon povolání a v neposlední řadě zkvalitněním materiálních podmínek pro výuku v těchto programech.

Celkový rozpočet projektu činí 5 076 994,38 Kč. Plánované naplnění cílů projektu je pro FVP do 31. 12. 2022 a pro FPF taktéž do 31. 12. 2022.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je, v souladu s Dlouhodobým záměrem SU, cíli OP VVV a aktuálními potřebami trhu práce, dosáhnout rozšíření nabídky programů celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání a zároveň posílit kompetence pracovníků SU jak pro tvorbu programů CŽV tak i pro práci s účastníky vytvořených programů CŽV.

Výsledky projektu

·         Do 31. 12. 2022 na FVP

o   vytvořit 4 programy CŽV orientované na výkon povolání v reakci na potřeby trhu práce vč. výukového materiálu

o   zvýšit kompetence pracovníků SU, kteří se budou podílet na tvorbě, výuce nebo budou poskytovat služby účastníkům vytvořených programů, prostřednictvím 2 40-hodinových výukových kurzů a 1 supervizního výcviku.

 

·         Do 31. 12. 2022 na FPF

o   vytvořit 5 programů CŽV orientovaných na výkon povolání v reakci na potřeby trhu práce vč. výukového materiálu

o   zvýšit kompetence pracovníků SU, kteří se budou podílet na tvorbě, výuce nebo budou poskytovat služby účastníkům vytvořených programů, prostřednictvím 12 vzdělávacích akcí (10 výukových kurzů, 2 workshopů).

_________________________

FPF = Filozoficko-přírodovědecká fakulta

FVP = Fakulta veřejných politikTento projekt je spolufinancován Evropskou unií.