Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí

Program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo projektu:

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239

Žadatel:

Slezská univerzita v Opavě

Partneři:

Základní škola Ilji Hurníka Opava - příspěvková organizace

ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace

Řešitel na SU:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Web:

www.slu.cz/fvp/cz/projektpodporainkluze