Název projektu:Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Číslo projektu:CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Doba řešení projektu:2016–2019
Název dotačního programu:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Hlavní řešitel projektu:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., odborný garant projektu

Další řešitelé za centrum:

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., PhDr. Petr Adamus, Ph.D., Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Bc. Zlatuše Krpcová, Jana Tamfalová

Další řešitelé za FVP SU:

Ing. Josef Vícha, Mgr. Ludmila Tesařová, Bc. Eva Sladká, Mgr. Martina Vaculíková, Ing. Jiří Zemánek

Partnerské instituce:
  • Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace
  • Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace
Teritoriální přímý dopad:
  • Moravskoslezský kraj: Opava, Ostrava, Krnov
  • Zlínský kraj: Vsetín

Stručný popis projektu:    Projekt představuje výzkumně podloženou žádoucí podporu inkluzivní politiky vzdělávání romských žáků ZŠ s předmětným zásahem do otázek rodinného prostředí, školního prostředí, otázek poradenství a kompetencí pedagogů a jiných pracovníků, angažujících se do řešené problematiky. Koncepčně je sestaven ze šesti KA, jejichž cíle zohledňují aktuální potřeby definovaných úkolů jednotlivých částí projektu, vedou terénní pedagogickou společnost k systemizovaným změnám, vedoucím k prevenci školní neúspěšnosti.


Webové stránky projektu


Vybrané dílčí publikační výstupy: