Výzkumné centrum pro sociální začleňování bylo zřízeno začátkem května 2018. Centrum bylo zřízeno s cílem přípravy a realizace projektů zaměřených na oblast vzdělávání dětí a žáků ohrožených sociálním vyloučením a jejich inkluzi. 
Agenda pracoviště zahrnovala převážně aktivity vědecké, rozvojové a inovační činnosti a součinnost v uvedených aktivitách realizovaných fakultou nebo rektorátním pracovištěm a podíl na vzdělávací činnosti na fakultě.

Rozvojem studia speciální pedagogiky a vznikem Ústavu speciální pedagogiky se většina aktivit a pracovníků centra přesunula na vzniklý ústav. V současnosti tak centrum slouží  udržitelnost projektů a monitorování projektových aktivit ve spolupráci s oddělením pro rozvoj a řízení projektů.