Algebra I

-1. Tvrzení a důkazy 
0. Množiny, relace a zobrazení 
1. Pologrupy, monoidy, grupy
2. Homomorfismy 
3. Pole 
4. Permutace 
5. Matice. Elementární úpravy 
6. Matice. Algebraické vlastnosti 
7. Determinanty 
8. Uspořádání a svazy

Algebra II

9. Vektorové prostory 
10. Vektorové podprostory 
11. Lineární zobrazení 
12. Frobeniova věta 
13. Matice lineárního zobrazení 
14. Vlastní vektory 
15. Polynomy 
16. Skalární součin 
17. Bilineární a kvadratické formy 
18. První rozklad lineární transformace 
19. Druhý rozklad lineární transformace

Algebraické struktury

1. Algebraické struktury
2. Homomorfismy
3. Podalgebry
4. Kongruence
5. Věty o homomorfismech
6. Součiny
7. Grupy
8. Faktorové grupy
9. Akce grup
10. Orbity a stabilizátory
11. Burnsideova věta
12. Cyklické grupy
13. Okruhy
14. Algebraická rozšíření
15. Moduly
16. Tenzorové součiny

Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Aplikovaná statistika

Analýza rizik

Diferenciální invarianty

Dynamické systémy

Funkcionální analýza

Globální analýza

Geometrická teorie integrabilních systémů

Geometrie

Informační podpora krizového řízení

Krizový management

Krizové řízení v turbulentním prostředí

Logistika I

Logistika II

Management

Manažerské účetnictví

Marketing

Matematická analýza III, IV

Matematické základy obecné teorie relativity I

Matematika v ekonomii

Medicína katastrof

Makroekonomie

Mikroekonomie

Numerické metody

Ochrana osob a majetku

Personální management

Podniková ekonomika

Praktikum z matematiky a výpočetní techniky

Přednáška hostujícího profesora

Psychologie krizových situací

Techniky manažerské komunikace

Teoretická aritmetika

Seminář z aplikované matematiky

Softwarová podpora krizového řízení

Strategické řízení

Topologie

Vybrané partie z matematické analýzy

Seznam studijních materiálů na nosičích CD a DVD

  1. Matematická analýza I – 2005
  2. Matematická analýza II – 2005
  3. Pomoc – 2005
  4. Zdravotní technika, nácvik záchranné akce – 2005
  5. Praktikum z Ma VT prezentace studentů) – 2005
  6. Strategické řízení, MME I

  Tyto materiály jsou k zapůjčení v Laboratořích výpočetní techniky.

Elektronické záznamy přednášek